Tlačová správa

„Niektorí ľudia sú úplne iní ako my… a my sa to vždy znova naučíme za cenu pocitov bolesti.“

Udalosti, ktoré nastali počas sviatkov, môžeme výstižne popísať parafrázovaním citátu z diela Chlapci z Pavlovskej ulice maďarského autora Ferenca Molnára. Fanúšikovia DAC-u pocítili na vlastnej koži, čo zrejme prežívali aj chlapci z románu, keď im z ich tzv. gruntu ukradla zástavu chlapčenská skupina rivalov, nazývaná aj červenokošeliari. Hoci rivalita medzi fanúšikovskými skupinami patrí neodmysliteľne k futbalu, klub DAC 1904 podporuje súťaživosť, ktorá je čestná a nesie sa v športovom duchu.

Počas celej jesennej sezóny nás v MOL Aréne sprevádzala plachta našej oficiálnej fanúšikovskej skupiny YBS. Dôležitosť a úlohu fanúšikov nám pripomínala aj počas posledného domáceho zápasu 15. decembra. Na Vianoce 24. decembra 2020 však bola zverejnená fotografia v jednej fanúšikovskej skupine na sociálnych sieťach, na ktorej bola zobrazená plachta Dunajskej Stredy na neznámom mieste a držali ju neznáme osoby. Keďže plachta zostala po poslednom zápase v aréne, bolo jednoznačné, že do nepovolaných rúk sa dostala priamo zo štadióna.

Dôkladným prešetrením udalosti sa zistilo, že 18. decembra, v neskorých večerných hodinách, došlo k neoprávnenému vniknutiu do arény. Priložený záber dokazuje, že páchatelia boli dvaja, pričom sa jeden z nich vkradol do štadióna s jednoznačným úmyslom odcudziť fanúšikovskú plachtu. Žiaľ, neoprávnený vstup a odcudzenie plachty nebolo možné v nevysvietenom štadióne zachytiť zo strany zamestnancov bezpečnostnej služby. Štadión sa považuje za súkromný priestor, teda je evidentné, že neoprávneným vstupom došlo k porušeniu právnych predpisov. Zároveň nás tento čin upozornil aj na možné nedostatky bezpečnostných opatrení, preto nebudeme v zmysle rozhodnutia klubu iniciovať právne kroky voči páchateľom. Keďže ide o verejne známy prípad, nemáme vplyv nato, či polícia začne prešetrovať prípad z úradnej povinnosti (ex offo).

(Zábery o páchateľoch)

Udalosti nás napĺňajú smútkom, zároveň sme ale presvedčení, že tak ako aj chlapci z Pavlovskej ulice, aj fanúšikova DAC-u urobia všetko preto, aby získali späť svoj symbol spolupatričnosti od trnavských „červenokošeliarov”, a to futbalovo, možno s troškou dôvtipu, ale so cťou. Už teraz sa zároveň nesmierne tešíme na ďalšie derby DAC 1904 - FC Spartak Trnava v poradí, kedy sa aj za účasti našich fanúšikov na štadióne, budeme môcť revanšovať za tento skutok tým najkrajším spôsobom: zápasom na ihrisku.

Hajrá DAC! 

(Plachta zo zápasu DAC 1904 - FC Spartak Trnava zo dňa 22.8.2020)

Súvisiace správy

Tlačová správa
Tlačová správa
Tlačová správa
Tlačová správa