Aktuality

DAC 1904 - Cliftonville: informácie pre fanúšikov

DAC 1904 - Cliftonville: informácie pre fanúšikov

A-TÍM
|
Aktuality
| št 7.7.2022, Nagy Krisztián, foto: Cséfalvay Á.András

Všetky dôležité informácie a pokyny pre fanúšikov prichádzajúcich na dnešné úvodné stretnutie Európskej konferenčnej ligy.

PREDAJ VSTUPENIEK

Vo štvrtok 7. júla 2022 o 20.30 h v úvodnom stretnutí 1. predkola Európskej konferenčnej ligy privítame v MOL Aréne severoírsky Cliftonville FC. Užite si naplno 24. pohárový duel DAC-u v Európe!

Vstupenky sú naďalej v predaji online aj v pokladniach MOL Arény. Pre informácie ohľadom ich predaja kliknite sem.

Ponuku St. Nicolaus SILVER LOUNGE menu na štvrtok 7. júla 2022 nájdete tu.

Pozor! Na zápasy Európskej konferenčnej ligy neplatia sezónne permanentky.

Vstupenky na stretnutia EKL sa predávajú na meno, t.j. meno fanúšika je potrebné dopísať na vstupenku. Netýka sa to majiteľov permanentiek/klubových kariet, nakoľko ich meno je automaticky uložené na karte. Pri nákupe online s použitím permanentky/klubovej karty stačí dané políčko vyplniť znakom x. Pri nákupe online bez permanentky/klubovej karty je potrebné dopísať meno do zodpovedajúceho políčka.

Nie ste ešte držiteľom klubovej karty? Zabezpečte si ju nasledovnými spôsobmi:

- online na adrese https://shop.dac1904.sk/sk/klubova-karta
- alebo osobne v pokladniach počas vyššie uvedených otváracích hodín, prípadne v DAC store

PRÍJAZD, PARKOVANIE A VSTUP NA ŠTADIÓN

Upozorňujeme fanúšikov na dopravné obmedzenia v okolí štadióna v čase od cca 18.30 h. Parkovanie bude možné na tradičných miestach pri Aréne, avšak vjazd na Trhovisko bude možný len do zaplnenia priľahlých parkovísk, následne bude pre motorové vozidlá uzavretý. Odporúčame tiež využiť parkovisko pri nákupnom centre Max a Family Center, prípadne zaparkovať na ul. Štúrova a Športová.

Pre fanúšikov domáceho mužstva budú otvorené tribúny A, B a C. Vyhradené miesta pre vozičkárov sú pod sektorom AB, BC a v Silver VIP.

Samostatný sektor pre fanúšikov hosťujúceho mužstva sa nachádza v časti rohu CD a na tribúne D (sektor D1), a je oddelený od sektorov vyčlenených pre divákov podporujúcich domáce mužstvo. Časť sektora C5 bude ohraničená ako nárazníková zóna. Vstup pre divákov hostí bude oddelene od vstupu pre domácich. Policajný zbor v rámci svojich opatrení zabezpečuje príchod fanúšikov hostí. V čase príchodu oboch mužstiev a fanúšikov Cliftonville na štadión možno očakávať čiastočnú uzáveru v okolitých uliciach. Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia usporiadateľov a polície.

Z dôvodu príchodu fanúšikov hostí polícia uzatvorí časť Športovej ulice, a to v úseku od ul. Spojovacej na Boriny po reštauráciu Pelikán. Parkovisko pri bývalej športovej hale teda zostane prístupné pre domácich fanúšikov.

Samotný vstup na štadión je možný len cez turnikety, ktoré sa nachádzajú:

- v rohu medzi A a B tribúnou, v rohu medzi B a C tribúnou: vstup na AP, AB, B1, B2, B3, B4, BC, C1, C2, C3, C4, C5, CD
- cez recepciu A tribúny: Sky box, VIP
- v rohu medzi C a D tribúnou: sektor hostí

Tribúna D nebude otvorená; držiteľov permanentiek na tribúnu D, ktorí si zakúpili vstupenky na tribúnu D, prosíme, aby si náhradné vstupenky na tribúnu B prevzali v pokladni č. 2.

Fanúšik pri vstupe priloží zakúpenú vstupenku/klubovú kartu k čítačke QR kódov, čím sa aktivuje turniketová brána pre vstup jednej osoby. Turnikety umožňujú vstup len pre daný druh vstupenky a na danú tribúnu.

Prosíme fanúšikov, aby na zápas prišli v dostatočnom časovom predstihu kvôli bezpečnostným prehliadkam pri vstupe. Brány štadióna sa otvárajú hodinu a pol pred výkopom (o 19.00 h), do VIP o pol hodiny skôr (18.30 h).

Z dôvodu osobnej kontroly pri vstupe na štadión je pre ženy vyčlenený samostatný koridor pri turniketoch.

Aby sme predišli tvoreniu sa radov v pokladniach, v čase od otvorenia brán až do začiatku zápasu (t.j. medzi 19.00 h a 20.30 h) bude v pokladniach prebiehať výlučne:

- predaj vstupeniek
- vydávanie klubových kariet a permanentiek (na základe vouchera po online nákupe)
- dobíjanie cashless kariet

Predaj klubových kariet a sezónnych permanentiek počas uvedeného času bude prerušený; respektíve odporúčame využiť možnosť online nákupu, alebo nákup do otvorenia brán.

VRATNÉ EKOPOHÁRE A CASHLESS SYSTÉM V BUFETOCH

V MOL Aréne sa od jari 2022 namiesto jednorazových plastových pohárov používajú vratné ekopoháre. V týchto Vám ponúkame alko- a nealko nápoje v bufetoch MOL Arény vrátane VIP barov. Ekopoháre sú nielen šetrné k životnému prostrediu, ale vďaka svojmu dizajnu sú aj pohodlnejšie, pevnejšie a krajšie.

Vratný pohár si môžete zakúpiť za jednorazový poplatok 2 EUR, jeho použitie je veľmi jednoduché.

V bufetoch MOL Arény je výhradnou možnosťou platby tzv. Cashless (bezhotovostný) systém, fungujúci na princípe dobíjateľných kariet, ktoré sú náhradou hotovosti pri nákupe.

Predaj Cashless kariet a dobíjanie ich kreditu prebieha súbežne s predajom vstupeniek v pokladniach štadióna počas vyššie uvedených otváracích hodín, respektíve v DAC store.

Pre návštevníkov VIP sektorov bude pokladňa na nákup a dobitie Cashless kariet k dispozícii od 18.30 do 22.30 h na recepcii hlavnej tribúny. Navyše, priamo v St. Nicolaus SILVER LOUNGE reštaurácii sme pre nich pripravili aj automat na dobitie kreditu.

Nezabudnite, že klubová karta DAC CLUBCARD slúži aj ako Cashless karta!

Fanúšikom pripomíname, že kredit na cashless kartách bol po skončení minulej sezóny vynulovaný. Pred návštevou MOL Arény si ich nezabudnite doplniť!

MAĽOVANIE NA TVÁR, SPRAVODAJ, DAC STORE A FREE WIFI

Brány štadióna otvárajú hodinu a pol pred výkopom (o 19.00 h). Pri turniketoch v rohu BC už odvtedy bude pre fanúšikov pripravené maľovanie na tvár zdarma.

Farebný bulletin (Spravodaj) k stretnutiu nájdete v DAC store, respektíve si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.

Využite možnosť nákupu a navštívte náš oficiálny DAC store, ktorý v deň zápasu otvorí o 14.00 h a zatvorí o 22.30 h! V DAC store bude aj tentoraz vytvorený tzv. „Fast line“ pre urýchlenie nákupu vybraných položiek. Nakúpiť vo Fanshope môžete aj po prechode cez turnikety, konkrétne v stane pri rohu BC, kde takisto platí 5-percentná zľava pre držiteľov permanentných vstupeniek. Našu ponuku neustále rozširujeme, v sortimente nájdete aj nový dres pre sezónu 2022/23, ako aj špeciálny šál k dnešnému stretnutiu Európskej konferenčnej ligy.

Na celom štadióne je k dispozícii voľné internetové pripojenie. Hľadajte sieť MOL Aréna free, do ktorého sa pripojíte veľmi jednoduchým spôsobom cez sociálne siete alebo email!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Na stretnutie sa vzťahujú prísne predpisy UEFA, ktoré zavádzajú oveľa prísnejšie tresty pre kluby aj pre návštevníkov podujatí, ako pri zápasoch domácich súťaží.

Platí prísny zákaz státia na schodoch a pri vchodoch do sektorov, za ktoré UEFA udeľuje veľmi prísne sankcie.

Pred, počas a po zápase budú zo strany organizátora, ako aj zo strany polície prijaté prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí.

Pred vstupom na štadión budú vykonané osobné prehliadky, vrátane kontroly ošatenia. Osoby s vlajkami, oblečením alebo inými fanúšikovskými predmetmi obsahujúcimi zakázané symboly podľa manuálu FARE nebudú vpustené na stretnutie.

Na vstupoch na štadión budú využité všetky oprávnenia člena usporiadateľskej služby v zmysle zákona a vyžadované prísne dodržiavanie povinností člena usporiadateľskej služby. Osoby, ktoré budú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené; to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky nájdené v držbe. Kontrolované budú aj všetky transparenty a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, a ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené a budú odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

Pozor! Platí prísny zákaz použitia pyrotechnických prostriedkov. V prípade ich použitia bude ihneď vykonaný zákrok usporiadateľskej služby voči previnilcom.

Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nebude možné po vstupe zo štadióna odísť a následne sa vrátiť. Každý divák bude musieť mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou na výzvu usporiadateľskej služby preukázať.

Upozorňujeme fanúšikov, že vhadzovanie predmetov na hraciu plochu je prísne zakázané. Prípadné porušenie tohto zákazu sa považuje za závažný priestupok a jeho dôsledkom je vyvedenie páchateľa zo štadióna. Štadión, ako i jednotlivé sektory budú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami bude usporiadateľskou službou a Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený, v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek.