Fanúšikovia

DAC-Partizan: informácie pre fanúšikov

DAC-Partizan: informácie pre fanúšikov

A-TÍM
|
Fanúšikovia
| št 29.7.2021, Krisztián Nagy

Všetky dôležité informácie a pokyny pre fanúšikov prichádzajúcich na dnešné odvetné stretnutie EKL.

PREDAJ VSTUPENIEK

Na Slovensku aktuálne platí nariadenie, v zmysle ktorého na športových podujatiach najvyšších domácich a medzinárodných súťaží môžu diváci obsadiť 50 percent kapacity štadióna, vo fáze monitoringu (tzv. „zelené okresy“, akým je aj dunajskostredský) bez limitu fixného počtu.

Kapacita MOL Arény je 12 700 divákov, na zápas proti Partizanu teda môže prísť maximálne 6350 fanúšikov. Platí sedenie v každom druhom rade - prosíme fanúšikov, aby sa v každej časti štadióna riadili pokynmi usporiadateľov.

Fanúšikov žiadame o zvýšenú opatrnosť a dodržanie všetkých platných bezpečnostných a hygienických predpisov (napr. sedenie v každom druhom rade). Tie zároveň znamenajú, že vstupenky nezaručujú sedenie na pôvodnom mieste. Platí voľné sedenie pri dodržaní obmedzení ohľadom vynechania voľných miest medzi jednotlivými sedadlami. V platnosti zostáva rozdelenie na tribúny, t.j. majiteľ vstupenky na tribúnu C si môže sadnúť len na tribúnu C, majiteľ vstupenky na B tribúnu len na B tribúnu atď.

Vstupenky sú naďalej v predaji online aj v pokladniach MOL Arény. Pre informácie ohľadom ich predaja kliknite sem.

Pred zápasom je potrebné vyplniť online registračný formulár. Ten môžete vyplniť aj osobne pri pokladni MOL Arény. Túto povinnosť nám ukladá vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ).

PRÍJAZD, PARKOVANIE A VSTUP NA ŠTADIÓN

Upozorňujeme fanúšikov na dopravné obmedzenia v okolí štadióna v čase od cca 18.30 h. Parkovanie bude možné na tradičných miestach pri Aréne, avšak vjazd na Trhovisko bude možný len do zaplnenia priľahlých parkovísk, následne bude pre motorové vozidlá uzavretý. Odporúčame tiež využiť parkovisko pri nákupnom centre Max a Family Center, prípadne zaparkovať na ul. Štúrova a Športová.

Pre fanúšikov domáceho mužstva budú otvorené tribúny A, B a C (držiteľov permanentiek, ktorí si zakúpili vstupenku na tribúnu D, poprosíme, aby sa usadili v sektore B).

Vyhradené miesta pre vozičkárov sú pod sektorom AB, BC a v Silver VIP.

Účasť fanúšikov hosťujúceho mužstva možná nie je.

Samotný vstup na štadión je možný len cez turnikety, ktoré sa nachádzajú:
- v rohu medzi A a B tribúnou, v rohu medzi B a C tribúnou: vstup na AP, AB, B1, B2, B3, B4, BC, C1, C2, C3, C4, C5, CD
- cez recepciu A tribúny: Sky box, VIP

Fanúšik pri vstupe priloží zakúpenú vstupenku/klubovú kartu k čítačke QR kódov, čím sa aktivuje turniketová brána pre vstup jednej osoby. Turnikety umožňujú vstup len pre daný druh vstupenky a na danú tribúnu.

Prosíme fanúšikov, aby na zápas prišli v dostatočnom časovom predstihu kvôli bezpečnostným prehliadkam pri vstupe. Brány štadióna sa otvárajú dve hodiny pred výkopom (o 18.45 h), VIP priestory o 19.30 h.

Z dôvodu osobnej kontroly pri vstupe na štadión je pre ženy vyčlenený samostatný koridor pri turniketoch.

Všetci diváci sa musia pri vstupe preukázať negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Negatívny test je možné nahradiť potvrdeniami o nasledovných skutočnostiach:
a) osoba je najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba je najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba je najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
d) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
e) ide o osobu do 12 rokov veku.

Jedno z vyššie uvedených potvrdení so vstupenkou a dokladom totožnosti (OP alebo pas, u detí zdravotný preukaz) predložíte pri vstupe do MOL Arény.

Zároveň vyzývame fanúšikov, aby dodržiavali hygienické predpisy, najmä:
- Vstup a pobyt na štadióne je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
- Pri vstupe na štadión a tiež vo vnútorných priestoroch budú umiestnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk ako aj informačný plagát s pokynmi.
- Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia je nutné zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov.
- Platí sedenie v každom druhom rade.

SPRAVODAJ, DAC STORE A FREE WIFI

Farebný bulletin (Spravodaj) k stretnutiu nájdete v DAC store, respektíve si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.

Využite možnosť nákupu a navštívte náš oficiálny DAC store, v deň zápasu otvorí o 10.00 h a zatvorí o 23.30 h! V DAC store bude aj tentoraz vytvorený tzv. „Fast line“ pre urýchlenie nákupu vybraných položiek. Nakúpiť vo Fanshope môžete aj po prechode cez turnikety, konkrétne v stane pri rohu BC, kde takisto platí 5-percentná zľava pre držiteľov permanentných vstupeniek.

Na celom štadióne je k dispozícii voľné internetové pripojenie. Hľadajte sieť MOL Aréna free, do ktorého sa pripojíte veľmi jednoduchým spôsobom cez sociálne siete alebo email!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred, počas a po zápase budú zo strany organizátora, ako aj zo strany polície prijaté prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí.

Na vstupoch na štadión budú využité všetky oprávnenia člena usporiadateľskej služby v zmysle zákona a vyžadované prísne dodržiavanie povinností člena usporiadateľskej služby. Osoby, ktoré budú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené; to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky nájdené v držbe. Kontrolované budú aj všetky transparenty a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, a ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené a budú odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

Na štadión je zakázané vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov; ich majitelia nebudú vpustení na štadión a budú odovzdaní príslušníkom PZ.

Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nebude možné po vstupe zo štadióna odísť a následne sa vrátiť. Každý divák bude musieť mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou na výzvu usporiadateľskej služby preukázať.

Upozorňujeme fanúšikov, že vhadzovanie predmetov na hraciu plochu je prísne zakázané. Prípadné porušenie tohto zákazu sa považuje za závažný priestupok a jeho dôsledkom je vyvedenie páchateľa zo štadióna. Štadión, ako i jednotlivé sektory budú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami bude usporiadateľskou službou a Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený, v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek.