Aktuality

DAC-Trenčín: informácie pre fanúšikov

DAC-Trenčín: informácie pre fanúšikov

Aktuality
| št 19.8.2021, Ficza János

Zhrnuli sme všetky dôležité informácie a pokyny pre fanúšikov prichádzajúcich na nedeľné ligové stretnutie proti Trenčínu.

article_bannerarticle_banner

V zmysle aktuálne platného nariadenia môžu diváci na športových podujatiach najvyšších domácich a medzinárodných súťaží obsadiť 75 percent kapacity štadióna, vo fáze monitoringu (tzv. „zelené okresy“, akým je aj dunajskostredský) bez limitu fixného počtu.

Kapacita MOL Arény je 12 700 divákov, na zápas proti AS Trenčín teda môže prísť 9 525 fanúšikov. 

Permanentka je prenosná - použiť ju môže aj iná osoba ako vlastník; podmienkou však je, aby spadala do tej istej cenovej kategórie.

Jednorazové vstupenky znova platia na konkrétne sedadlo.

Vstupenky sú naďalej v predaji online aj v pokladniach MOL Arény. Pre informácie ohľadom ich predaja kliknite sem.

Otváracie hodiny pokladní sú nasledovné:

19-20. august, štvrtok-piatok: 14:00 – 19:04

21. august, sobota: 10:00 – 15:00

V nedeľu, 22. augusta v pokladni č. 2. od 16 hod. tiež budeme predávať lístky až do začiatku zápasu.

Podľa najnovších predpisov môže byť MOL Aréna naplnená do 75% kapacity, z čoho vyplýva, že na zápas vieme pustiť skoro desaťtisíc divákov.

Podmienky vstupu:

a) osoba plne očkovaná,

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami

d) osoba mladšia ako 12 rokov nepotrebuje žiadne potvrdenie.

Registrácia nie je žiadaná.

PRÍJAZD, PARKOVANIE A VSTUP NA ŠTADIÓN

Upozorňujeme fanúšikov na dopravné obmedzenia v okolí štadióna v čase od cca 18.30 h. Parkovanie bude možné na tradičných miestach pri Aréne, avšak vjazd na Trhovisko bude možný len do zaplnenia priľahlých parkovísk, následne bude pre motorové vozidlá uzavretý. Odporúčame tiež využiť parkovisko pri nákupnom centre Max a Family Center, prípadne zaparkovať na ul. Štúrova a Športová.

Pre fanúšikov domáceho mužstva budú otvorené tribúny A, B a C (držiteľov permanentiek na tribúnu D, poprosíme, aby sa usadili v sektore B).

Vyhradené miesta pre vozičkárov sú pod sektorom AB, BC a v Silver VIP.

Účasť fanúšikov hosťujúceho mužstva možná nie je.

Samotný vstup na štadión je možný len cez turnikety, ktoré sa nachádzajú:
- v rohu medzi A a B tribúnou, v rohu medzi B a C tribúnou: vstup na AP, AB, B1, B2, B3, B4, BC, C1, C2, C3- cez recepciu A tribúny: Sky box, VIP

Fanúšik pri vstupe priloží zakúpenú vstupenku/klubovú kartu k čítačke QR kódov, čím sa aktivuje turniketová brána pre vstup jednej osoby. Turnikety umožňujú vstup len pre daný druh vstupenky a na danú tribúnu.

Prosíme fanúšikov, aby na zápas prišli v dostatočnom časovom predstihu kvôli bezpečnostným prehliadkam pri vstupe. Brány štadióna sa otvárajú hodinu a pol pred výkopom (o 16.30 h, platí aj pre VIP).

Z dôvodu osobnej kontroly pri vstupe na štadión je pre ženy vyčlenený samostatný koridor pri turniketoch.

SPRAVODAJ, DAC STORE A FREE WIFI

Farebný bulletin (Spravodaj) k stretnutiu nájdete v DAC store, respektíve si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.

Využite možnosť nákupu a navštívte náš oficiálny DAC store, v deň zápasu otvorí o 15.00 h a zatvorí o 20.30 h! V DAC store bude aj tentoraz vytvorený tzv. „Fast line“ pre urýchlenie nákupu vybraných položiek. Nakúpiť vo Fanshope môžete aj po prechode cez turnikety, konkrétne v stane pri rohu BC, kde takisto platí 5-percentná zľava pre držiteľov permanentných vstupeniek.

Na celom štadióne je k dispozícii voľné internetové pripojenie. Hľadajte sieť MOL Aréna free, do ktorého sa pripojíte veľmi jednoduchým spôsobom cez sociálne siete alebo email!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred, počas a po zápase budú zo strany organizátora, ako aj zo strany polície prijaté prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí.

Na vstupoch na štadión budú využité všetky oprávnenia člena usporiadateľskej služby v zmysle zákona a vyžadované prísne dodržiavanie povinností člena usporiadateľskej služby. Osoby, ktoré budú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené; to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky nájdené v držbe. Kontrolované budú aj všetky transparenty a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, a ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené a budú odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

Na štadión je zakázané vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov; ich majitelia nebudú vpustení na štadión a budú odovzdaní príslušníkom PZ.

Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nebude možné po vstupe zo štadióna odísť a následne sa vrátiť. Každý divák bude musieť mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou na výzvu usporiadateľskej služby preukázať.

Upozorňujeme fanúšikov, že vhadzovanie predmetov na hraciu plochu je prísne zakázané. Prípadné porušenie tohto zákazu sa považuje za závažný priestupok a jeho dôsledkom je vyvedenie páchateľa zo štadióna. Štadión, ako i jednotlivé sektory budú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami bude usporiadateľskou službou a Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený, v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek.