Aktuality

DAC-Trnava: Bezpečnostné opatrenia

V súvislosti s piatkovým derby DAC-Trnava zavádza futbalový klub FC DAC bezpečnostné opatrenia, o ktorých nás informoval bezpečnostný manažér klubu Zoltán Herdics.

FC DAC 1904 Dunajská Streda v 24. kole Fortuna ligy dňa 3. apríla 2015 o 19.00 hod privíta na domácom ihrisku mužstvo Spartaka Trnava. Zápas bol v zmysle zákona č. 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí označený organizátorom ako podujatie s osobitným režimom. Napriek tomu, že podujatie zo strany organizátora  nebolo označené ako rizikové, pred, počas a po ňom budú prijaté prísne bezpečnostné opatrenia zo strany organizátora ako aj zo strany polície. 

Pre divákov hosťujúceho mužstva boli vyznačené 2 samostatné sektory C1 a C2, do ktorého sa dostanú cez vstupné koridory za sektorom z ul. Športovej. Z uvedeného dôvodu ul. Športová zo strany ul. I. Gyurcsóa bude dve hodiny pred zápasom uzatvorená, pričom do tohto priestoru budú vpustení len fanúšikovia hostí s platnou vstupenkou. Domácich fanúšikov preto žiadame, aby na štadión prichádzali v smere od sídliska Ružový háj, resp. od umelého ihriska (Mestský park športu a oddychu). Parkovanie pre hostí bude vyhradené na parkovisku pri starej športovej hale na ul. I. Gyurcsóa. Tento priestor bude pod kontrolou Policajného zboru.

Pre domácich fanúšikov budú otvorené 4 vstupné brány, tri na ul. Športovej zo strany ul. Štefánikovej (brány č. 1, 2 a 3) a jedna (brána č. 6) z východnej strany štadióna za sektorom B pri umelej tráve. Brána č. 3 bude otvorená len pre VIP a majiteľov permanentiek. Brány pre divákov budú otvorené 2 a pol hodiny pred zápasom. Pre divákov domáceho mužstva budú otvorené sektory A1 a A2 (veľká tribúna), D1, D2, D3 a D4 (južná tribúna na strane svetelnej tabule), a B1 a B2 (východný sektor). Sektory C3, C4 a C5 budú z bezpečnostných dôvodov uzatvorené.

Sprísnené bezpečnostné kontroly môžu výrazne spomaliť vstup na štadión, prosíme preto fanúšikov, aby na stretnutie prišli v dostatočnom predstihu. Zároveň upozorňujeme, že na štadión nie je povolené vniesť dáždniky; toto opatrenie platí aj v prípade daždivého počasia.

Informácie o predpredaji vstupeniek si môžete prečítať tu.

Pri vstupných kontrolách na piatkové derby budú využité všetky oprávnenia usporiadateľa v zmysle zákona a osobám budú odobraté všetky zakázané predmety. Žiadame predovšetkým ženy, aby so sebou nenosili spreje a parfumy, tiež im budú odobraté. Taktiež je zakázané vnášať na štadión akékoľvek nápoje, resp. tekutiny. Osoby, ktoré budú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené, to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky objavené.

Kontrole budú podrobené všetky transparenty a vlajky; tie nesmú byť na pevných žrdiach, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené.

Jednotlivé sektory na štadióne budú nepriechodné, rozdelené zábranami, pod dohľadom usporiadateľskej služby. Vstupenky oprávňujú na jeden vstup, to znamená, že nie je možné po vstupe na štadión zo štadiónu odísť a následne sa vrátiť, v tomto prípade sa naspäť na štadión nedostanete. Každý divák musí mať počas  trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a na výzvu usporiadateľskej služby sa ňou počas celého zápasu preukázať.

Štadión ako i jednotlivé sektory sú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami, bude usporiadateľskou službou a Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený, taktiež  v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek.

Vyzývame preto všetkých návštevníkov, aby sa správali slušne a riadili sa pokynmi usporiadateľov, príslušníkov SBS a príslušníkov Policajného zboru.

Súvisiace správy

Aktuality