Aktuality

Poďme spolu na DAC: posledný zápas sezóny s deťmi z Tomášova

Poďme spolu na DAC: posledný zápas sezóny s deťmi z Tomášova

A-TÍM
|
Aktuality
| po 15.5.2023, Nagy Krisztián, foto: Lelkes Ernő

Na záverečný zápas ligového ročníka k nám v rámci projektu „Poďme spolu na DAC!“ zavítajú deti zo ZŠ s VJM Tomášov.

Sezóna 2022/23 je na konci, v záverečnom kole nastúpi DAC v sobotu 20. mája 2023 o 18.00 h, kedy do MOL Arény zavíta piata Dukla Banská Bystrica. Aj na tomto zápase privítame mladých návštevníkov v rámci projektu „Poďme spolu na DAC!“. Tentoraz to budú deti z Tomášova.

Spomedzi registrácií na uvedené stretnutie sme totiž vybrali tú zo Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášove. Táto škola z obce v seneckom kraji patrí počtom žiakov medzi tie menšie, napriek tomu dosahuje pekné výsledky. Aj športové, vrátane futbalu. „Účasť na zápase DAC-u a osobné stretnutie s hráčmi by znamenalo veľkú motiváciu nielen pre tie deti, ktoré radi športujú a úspešne reprezentujú našu školu v rôznych súťažiach, ale pre celú našu komunitu. Veríme, že do projektu vyberiete nás,“ uviedli v prihláške.

Zaregistrovali sme aj ďalšie prihlášky, všetkým záujemcom ďakujeme. V tomto úspešnom projekte plánujeme pokračovať aj v novej sezóne 2023/24 - sledujte náš web pre informácie ohľadom registrácie!

O projekte „Poďme spolu na DAC!“

Projekt je určený pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ktorí chcú naživo zažiť atmosféru MOL Arény. Organizovaný zážitkový výlet na domáce stretnutia DAC-u pozostáva zo zabezpečenia autobusu, vstupeniek, fotenia a suveníru. Projektu sa môžu zúčastniť školy, družstvá a organizácie v maximálnom počte 30 detí a 2 dospelí ako pedagogický dozor. Vzhľadom na kapacitné možnosti môžeme na každom stretnutí privítať iba jednu vybranú školu alebo organizáciu.

DAC 1904 zabezpečí nasledovný rámcový priebeh akcie:
- vyzdvihnutie žiakov v mieste školy/organizácie (2 hodiny pred zápasom, max. 40 km v okolí Dunajskej Stredy)
- doprava na zápas autobusom
- odovzdanie suvenírov
- návšteva zápasu DAC
- stretnutie a fotenie s hráčmi DAC
- návrat autobusom po zápase

Všetky uvedené aktivity projektu ponúka DAC školám a organizáciám ZDARMA!