Aktuality

Smútime: zomrel František Sidó

Dlhoročný hráč, tréner a kronikár nášho klubu nás opustil vo veku 82 rokov.

Smútime: včera nás vo veku 82 rokov navždy opustil František Sidó (21.9.1938-2.12.2020), dlhoročný hráč, tréner a kronikár nášho klubu. Pod jeho vedením sa sformovala kostra tímu, ktorý koncom 70-tych dostal DAC do dovtedy nepoznaných výšok. Autor a spoluautor viacerých kníh o histórii dunajskostredského futbalu. Česť jeho pamiatke!

Súvisiace správy

Aktuality
Aktuality