Register fyzických osôb v športe

Dňom 1.1.2016 nadobudol platnosť zákon č. 440/2015 o športe. V zmysle uvedeného zákona každá športová organizácia je povinná viesť register fyzických osôb v športe. Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
  a.profesionálny športovec
   b.amatérsky športovec,
   c.športový odborník,
   d.držiteľ športového poukazu.

Športovým odborníkom v zmysle uvedeného zákona je :

   a.tréner a inštruktor športu,
   b.fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
   c.fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odbornú spôsobilosť,
   d.kontrolór športovej organizácie,
   e.funkcionár športovej organizácie,
   f.dopingový komisár.

Športoví odborníci, ktorí vykonávajú športovú činnosť ako dobrovoľníci tu:

Por. číslo Meno Priezvisko Vykonáva odborná činnosť Identifikačné číslo osvedčenia Platnosť odbornej spôsobilosti
1. Zoltán Herdics Bezpečnostný manažér 000052 27.06.2022
2. Tomáš Puha Hlavný usporiadateľ 000050 27.06.2022
3. Vojtech Czibor Hlavný usporiadateľ 000051 27.06.2022
4. Angelika Krascsenits Usporiadateľ 000422 05.12.2019
5. Júlia Herdicsová Usporiadateľ 000423 05.12.2019
6. Zsolt Androvics Usporiadateľ 000424 05.12.2019
7. Roland Csölle Usporiadateľ 000425 05.12.2019
8. Zoltán Sánka Usporiadateľ 000426 05.12.2019
9. Bence Karika Usporiadateľ 000427 05.12.2019
10. Ladislav Kohári Usporiadateľ 000428 05.12.2019
11. Štefan Herceg Usporiadateľ 000429 05.12.2019
12. Nóra Jádiová Usporiadateľ 000430 05.12.2019
13. Kitti Szitásiová Usporiadateľ 000431 05.12.2019
14. Ján Végh Usporiadateľ 000432 05.12.2019
15. Alexander Cséfalvay Usporiadateľ 000433 05.12.2019
16. Juraj Horváth Usporiadateľ 000434 05.12.2019
17. Attila Bartalos Usporiadateľ 000435 05.12.2019
18. Štefan Szöcs Usporiadateľ 000436 05.12.2019
19. Tomáš Dohorák Usporiadateľ 000437 05.12.2019
20. Tibor Mészáros Usporiadateľ 000438 05.12.2019
21. Tomáš Šándor Usporiadateľ 000439 05.12.2019
22. Adam Csóka Usporiadateľ 000440 05.12.2019
23. František Lunák Usporiadateľ 000441 05.12.2019
24. Eugen Ollé Usporiadateľ 000442 05.12.2019
25. Ladislav Pelikán Usporiadateľ 000443 05.12.2019
26. Ladislav Molnár Usporiadateľ 000444 05.12.2019
27. Peter Németh Usporiadateľ 000445 05.12.2019
28. Robert Varga Usporiadateľ 000446 05.12.2019
29. Norbert Czibor Usporiadateľ 000447 05.12.2019
30. Magdaléna Baková Usporiadateľ 000448 05.12.2019
31. Aurel Vida Usporiadateľ 000449 05.12.2019
32. Patrik Olgyai Usporiadateľ 000450 05.12.2019
33. Vincent Petrécs Usporiadateľ 000451 05.12.2019
34. Alica Lakatosová Usporiadateľ 000452 05.12.2019
35. Robert Chytil Usporiadateľ 000453 05.12.2019
36. Gyöngyvér Herdicsová Usporiadateľ 000454 05.12.2019
37. Tamás Kocsis Usporiadateľ 000455 12.12.2019
38. Štefan Paxián Usporiadateľ 000456 12.12.2019
39. Andrea Kálazdy Usporiadateľ 000457 12.12.2019
40. Peter Kálazdy Usporiadateľ 000458 12.12.2019
41. Jozef Pázmány Usporiadateľ 000459 12.12.2019
42. Andrea Uherová Usporiadateľ 000460 12.12.2019
43. Tibor Plauter Usporiadateľ 000770 30.07.2020
44. Mónika Kalocsányi Usporiadateľ 000771 30.07.2020
45. František Hurton Usporiadateľ 000772 30.07.2020
46. Alexander Sipos Usporiadateľ 000773 30.07.2020
47. Štefan Malík Usporiadateľ 000774 30.07.2020
48. András Mészáros Usporiadateľ 000775 30.07.2020
49. Adrián Nagy Usporiadateľ 000776 30.07.2020
50. Balázs Kovács Usporiadateľ 000777 30.07.2020
51. Leonard Nagy Usporiadateľ 000840 17.11.2020
52. Július Bartalos Usporiadateľ 000841 17.11.2020
53. Tibor Gaál Usporiadateľ 000842 17.11.2020
54. Ladislav Herdics Usporiadateľ 000843 17.11.2020
55. Márk Herdics Usporiadateľ 000844 17.11.2020
56. Kristián Tóth Usporiadateľ 000845 17.11.2020
57. Lilla Lelkesová Usporiadateľ 000846 17.11.2020
58. Dominika Varga Usporiadateľ 000847 17.11.2020
59. Jozef Heller Usporiadateľ 000848 17.11.2020
60. Norbert Vida Usporiadateľ 000849 17.11.2020
61. Henrieta Gaálová Usporiadateľ 000850 17.11.2020
62. Gergely Radi Usporiadateľ 000851 17.11.2020
63. István Radi Usporiadateľ 000852 17.11.2020
64. Gusztáv Köles Usporiadateľ 000853 17.11.2020
65. Róbert Psota Usporiadateľ 000854 17.11.2020
66. František Mészáros Usporiadateľ 000855 17.11.2020
67. Eszter Lévai Usporiadateľ 000856 17.11.2020
68. Rudolf Ábrahám Usporiadateľ 000857 17.11.2020
69. Gergely Szladki Usporiadateľ 000858 17.11.2020
70. Zoltán Takács Usporiadateľ 000859 17.11.2020
71. Július Lakatos Usporiadateľ 000860 17.11.2020
72. Jozef Ürge Usporiadateľ 000861 17.11.2020
73. Tivadar Kozmér Usporiadateľ 000862 17.11.2020
74. Marián Marczell Usporiadateľ 000863 11.03.2021
75. Juraj Bozsenyik Usporiadateľ 000864 11.03.2021
76. Szabolcs Németh Usporiadateľ 000865 11.03.2021
77. András Fekete Usporiadateľ 000866 11.03.2021
78. Bálint Horváth Usporiadateľ 000867 11.03.2021
79. Tibor Rajkovics Usporiadateľ 000868 11.03.2021
80. Fridrich Farkas Usporiadateľ 000998 15.07.2021
81. Angelika Szentesová Usporiadateľ 000999 15.07.2021
82. Attila Haulik Usporiadateľ 001000 15.07.2021
83. Tivadar Czibor Usporiadateľ 001002 15.07.2021
84. Jennifer Mohoš Usporiadateľ 001003 15.07.2021
85. Bence Dórák Usporiadateľ 001004 15.07.2021
86. Dávid Rigó Usporiadateľ 001005 15.07.2021
87. Adrián Katona Usporiadateľ 001006 15.07.2021
88. Szilvia Bugár Usporiadateľ 001007 15.07.2021
89. Silvia Lelkesová Usporiadateľ 001040 21.10.2021
90. Gabriel Virág Usporiadateľ 001041 21.10.2021
91. František Póda Usporiadateľ 001042 21.10.2021
92. Zoltán Vida Usporiadateľ 001043 21.10.2021
93. Attila Nagy Usporiadateľ 001044 21.10.2021
94. Jozef Horňák Usporiadateľ 001045 21.10.2021
95. Ladislav Nagy Usporiadateľ 001046 21.10.2021
96. Štefan Inczédy Usporiadateľ 001047 21.10.2021
97. Peter Boráros Usporiadateľ 001048 21.10.2021
98. Fruzsina Madarászová Usporiadateľ 001049 21.10.2021
99. András Szabó Usporiadateľ 001050 21.10.2021
100. Melinda Hepner Usporiadateľ 001051 21.10.2021
101. Jaroslav Hepner Usporiadateľ 001052 21.10.2021
102. Dávid Hepner Usporiadateľ 001053 21.10.2021
103. Tibor Vajda Usporiadateľ 001054 21.10.2021
104. Arnold Pál Bognár Usporiadateľ 001055 21.10.2021
105. Pavel Martvoň Usporiadateľ 001056 21.10.2021
106. Monika Czirák Usporiadateľ 001057 21.10.2021
107. Máté Hadacs Usporiadateľ 001058 21.10.2021
108. Szabolcs Bott Usporiadateľ 001059 21.10.2021
109. András Bodó Usporiadateľ 001060 21.10.2021
110. Ádám Bugár Usporiadateľ 001061 21.10.2021
111. Balázs Szücs Usporiadateľ 001062 21.10.2021
112. Ladislav Kardoš Usporiadateľ 001063 21.10.2021
113. Gabriel Fekete Usporiadateľ 001064 21.10.2021
114. Peter Kósa Usporiadateľ 001065 21.10.2021
115. Gabriel Hajabács Usporiadateľ 001075 24.02.2022
116. Gyula Köles Usporiadateľ 001076 24.02.2022
117. Peter Földes Usporiadateľ 001077 24.02.2022
118. Árpád Tanka Usporiadateľ 001078 24.02.2022
119. Zoltán Hajtman Ing. Usporiadateľ 001079 24.02.2022
120. Pavel Borčik Usporiadateľ 001080 24.02.2022
121. Andrea Györiová Bc. Usporiadateľ 001081 24.02.2022
122. Zsófia Tóthová Usporiadateľ 001082 24.02.2022
123. Dóra Némethová Usporiadateľ 001083 24.02.2022
124. Klaudia Molnárová Usporiadateľ 001084 24.02.2022
125. Orsolya Dingha Usporiadateľ 001085 24.02.2022
126. Adam Bíró Usporiadateľ 001086 24.02.2022
127. Dániel Ambrus Usporiadateľ 001087 24.02.2022
128. Viktória Kovácsová Usporiadateľ 001088 24.02.2022
129. Dominik Tarcsi Usporiadateľ 001089 24.02.2022
130. Máté Misák Usporiadateľ 001090 24.02.2022
131. Nikoleta Szabóová Ing. Usporiadateľ 001091 24.02.2022
132. Zoltán Csicsay Usporiadateľ 001092 24.02.2022
133. Rebeka Nagyová Usporiadateľ 001120 11.08.2022
134. Adam Boka Usporiadateľ 001121 11.08.2022
135. Viktória Ládiová Usporiadateľ 001122 11.08.2022
136. Bence Köles Usporiadateľ 001123 11.08.2022
137. Alexandra Bohusová Usporiadateľ 001124 11.08.2022
138. Patrik Putyera Usporiadateľ 001125 11.08.2022
139. Eva Gaálová Usporiadateľ 001126 11.08.2022
140. Dávid Csiba Usporiadateľ 001127 11.08.2022
141. Balázs Lukovics Usporiadateľ 001128 11.08.2022
142. Michal Lukács Usporiadateľ 001129 11.08.2022
143. Dávid Baán Usporiadateľ 001130 11.08.2022
144. Lilla Florentina Boráros Usporiadateľ 001188 03.02.2023
145. Jozef Lelkes Usporiadateľ 001189 03.02.2023
146. Bálint Bereczki Usporiadateľ 001190 03.02.2023
147. Ákos Kukucs Usporiadateľ 001191 03.02.2023
148. Lili Čambalová Usporiadateľ 001192 03.02.2023
149. Szabina Mészárosová Usporiadateľ 001193 03.02.2023
150. Renáta Mészárosová Usporiadateľ 001194 03.02.2023
Por. číslo Meno Priezvisko Vykonáva odborná činnosť Identifikačné číslo osvedčenia Oprávnenie na podnikanie od
1. Adrián   Guľa tréner 75062981 21.6.2022
2. Balázs
Borbély as. trénera
52431835 1.1.2017
3. Mgr.Csaba Gábriš PhD. kond.tréner 50012452 17.2.2020
4. Ladislav Kubalík tréner analitik 43276148 13.7.2022
5. Lukáš Kováčik masérske služby 50375415 3.1.2018
6. Marián Gódány kustód 53166221 2.7.2020
7. Vojtech Nagy masér 47012374 16.6.2014
8. Pavol Hrnčiarik tréner brankárov 50991922 1.6.2022
9. Martin Kojnok kond.tréner 36056961 26.3.2021