Register fyzických osôb v športe

Dňom 1.1.2016 nadobudol platnosť zákon č. 440/2015 o športe. V zmysle uvedeného zákona každá športová organizácia je povinná viesť register fyzických osôb v športe. Do registra fyzických osôb v športe sa zapisujú údaje o fyzických osobách, ktoré vykonávajú športovú činnosť ako
  a.profesionálny športovec
   b.amatérsky športovec,
   c.športový odborník,
   d.držiteľ športového poukazu.

Športovým odborníkom v zmysle uvedeného zákona je :

   a.tréner a inštruktor športu,
   b.fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu,
   c.fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odbornú spôsobilosť,
   d.kontrolór športovej organizácie,
   e.funkcionár športovej organizácie,
   f.dopingový komisár.

Športoví odborníci, ktorí vykonávajú športovú činnosť ako dobrovoľníci tu:

Por. číslo Meno Priezvisko Vykonáva odborná činnosť Identifikačné číslo osvedčenia Platnosť odbornej spôsobilosti
1. Zoltán Herdics BM+HU 000212 27.06.2026
2. Tibor Álló BM+HU
01.03.2027
3. Tomáš Puha Hlavný usporiadateľ 000213 27.06.2026
4. Júlia Herdicsová Usporiadateľ 000423 18.01.2024
5. Zsolt Androvics Usporiadateľ 000424 18.01.2024
6. Roland Csölle Usporiadateľ 000425 18.01.2024
7. Ladislav Kohári Usporiadateľ 000428 18.01.2024
8. Nóra Jádiová Usporiadateľ 000430 18.01.2024
9. Ján Végh Usporiadateľ 000432 18.01.2024
10. Alexander Cséfalvay Usporiadateľ 000433 18.01.2024
11. Tibor Mészáros Usporiadateľ 000438 18.01.2024
12. František Lunák Usporiadateľ 000441 18.01.2024
13. Eugen Ollé Usporiadateľ 000442 18.01.2024
14. Ladislav Pelikán Usporiadateľ 000443 18.01.2024
15. Ladislav Molnár Usporiadateľ 000444 18.01.2024
16. Peter Németh Usporiadateľ 000445 18.01.2024
17. Aurel Vida Usporiadateľ 000449 18.01.2024
18. Vincent Petrécs Usporiadateľ 000451 18.01.2024
19. Alica Lakatosová Usporiadateľ 000452 18.01.2024
20. Robert Chytil Usporiadateľ 000453 18.01.2024
21. Gyöngyvér Herdics Usporiadateľ 000454 18.01.2024
22. Alica Lakatosová Usporiadateľ 000452 18.01.2024
23. Robert Chytil Usporiadateľ 000453 18.01.2024
24. Andrea Uherová Usporiadateľ 000460 18.01.2024
25. Kristián Árvay Usporiadateľ 001469 15.02.2024
26. Fridrich Beke Usporiadateľ 001470 15.02.2024
27. Jozef Görcs Usporiadateľ 001471 15.02.2024
28. Kristína Némethová Usporiadateľ 001472 15.02.2024
29. Tímea Borčíková Usporiadateľ 001473 15.02.2024
30. Mónika Kalocsányi Usporiadateľ 000771 03.08.2024
31. František Hurton Usporiadateľ 000772 03.08.2024
32. Alexander Sipos Usporiadateľ 000773 03.08.2024
33. Štefan Malík Usporiadateľ 000774 03.08.2024
34. Bence Török Usporiadateľ 001474 03.08.2024
35. Krisztián Vörös Usporiadateľ 001475 03.08.2024
36. Ádám Faragó Usporiadateľ 001476 03.08.2024
37. Erika Ivánčik Usporiadateľ 001477 03.08.2024
38. Daniel Brožek Usporiadateľ 001519 06.06.2024
39. Márk Herdics Usporiadateľ 000844 06.06.2024
40. Kristián Tóth Usporiadateľ 000845 06.06.2024
41. Norbert Vida Usporiadateľ 000849 06.06.2024
42. Július Lakatos Usporiadateľ 000860 06.06.2024
43. Tivadar Kozmér Usporiadateľ 000862 06.06.2024
44. Marián Marczell Usporiadateľ 000863 06.06.2024
45. Bálint Horváth Usporiadateľ 000867 06.06.2024
46. Tibor Rajkovics Usporiadateľ 000868 06.06.2024
47. Tibor Inczédy Usporiadateľ 001297 07.07.2023
48. Roberto Adrián De la Cruz Usporiadateľ 001298 07.07.2023
49. Monika Inczédy Usporiadateľ 001299 07.07.2023
50. Ľudovít Berecz Usporiadateľ 001300 07.07.2023
51. Áron Horváth Usporiadateľ 001301 07.07.2023
52. Juraj Horváth Usporiadateľ 001302 07.07.2023
53. Ádám Csicsai Usporiadateľ 001303 07.07.2023
54. Viktória Bozsenyiková Usporiadateľ 001304 07.07.2023
55. Levente Nagy Usporiadateľ 001314 07.07.2023
56. Tibor Bognár Usporiadateľ 001315 07.07.2023
57. Zoltán Vida Usporiadateľ 000037 26.02.2026
58. Peter Boráros Usporiadateľ 000038 26.02.2026
59. Jaroslav Hepner Usporiadateľ 000040 26.02.2026
60. Štefan Inczédy Usporiadateľ 000041 26.02.2026
61. Monika Czirák Usporiadateľ 000042 26.02.2026
62. Máté Hadacs Usporiadateľ 000043 26.02.2026
63. Szilvia Bugár Usporiadateľ 000044 26.02.2026
64. Pavel Borčik Usporiadateľ 000045 26.02.2026
65. Zsófia Tóthová Usporiadateľ 000046 26.02.2026
66. Dóra Némethová Usporiadateľ 000047 26.02.2026
67. Klaudia Molnárová Usporiadateľ 000048 26.02.2026
68. Ladislav Nagy Usporiadateľ 000050 26.02.2026
69. Jozef Kukucs Usporiadateľ 000052 26.02.2026
70. Kristián Nagy Usporiadateľ 000053 26.02.2026
71. Ladislav Csicsai Usporiadateľ 000054 26.02.2026
72. Orsolya Lakiová Usporiadateľ 000055 26.02.2026
73. Viktória Benesová Usporiadateľ 000056 26.02.2026
74. Rebeka Rajkovics Usporiadateľ 000057 26.02.2026
75. Fanny Máriková Usporiadateľ 000058 26.02.2026
76. Zoltán Molnár Usporiadateľ 000059 26.02.2026
77. Viktória Benesová Usporiadateľ 000056 26.02.2026
78. Szabina Mészárosová 12.12.2000 000440 16.03.2023
79. Jozef Lelkes 11.09.1973 000441 16.03.2023
80. Ádám Boka 11.07.1997 000442 16.03.2023
81. Viktória Ládiová 03.12.1999 000443 16.03.2023
82. Eva Gaálová 29.01.1995 000444 16.03.2023
83. Dávid Baán 09.10.1992 000445 16.03.2023
84. Dávid Csiba 27.06.1998 000446 16.03.2023
85. Bence Köles 14.5.2000 000447 16.03.2023
86. Márton Marsal 06.06.2004 000448 16.03.2023
87. Zsombor Komlós 06.11.2003 000449 16.03.2023
88. Nóra Csöz 08.01.2002 000450 16.03.2023
89. Szilvia Nagyová 16.10.1972 000451 16.03.2023
90. Márk Fekete 22.04.2002 000452 16.03.2023


Por. číslo Meno Priezvisko Vykonáva odborná činnosť Identifikačné číslo osvedčenia Oprávnenie na podnikanie od
1. Adrián   Guľa tréner 75062981 21.6.2022
2. Balázs
Borbély as. trénera
52431835 1.1.2017
3. Mgr.Csaba Gábriš PhD. kond.tréner 50012452 17.2.2020
4. Ladislav Kubalík tréner analitik 43276148 13.7.2022
5. Lukáš Kováčik masérske služby 50375415 3.1.2018
6. Marián Gódány kustód 53166221 2.7.2020
7. Vojtech Nagy masér 47012374 16.6.2014
8. Pavol Hrnčiarik tréner brankárov 50991922 1.6.2022
9. Martin Kojnok kond.tréner 36056961 26.3.2021