Kontakty a informácie o klube

Oficiálny názov: FK DAC 1904, a.s.
Fakturačná adresa/
poštová adresa:
Štúrova 1090/7
929 01 Dunajská Streda
E-mail: info@dac1904.sk
Telefónne číslo: +421 907 810 737
Akcionári: Oszkár Világi (90%), mesto Dunajská Streda (10%)

Orgány klubu

Predstavenstvo: PaedDr. Tibor Végh - prezident klubu, predseda predstavenstva
Jan Van Daele - podpredseda predstavenstva
Ing. Slávka Kmeťová - člen predstavenstva
MUDr. Juraj Puha - člen predstavenstva
Dozorná rada: Mgr. Juraj Lépes
František Vangel
Ing. Monika Nagyová

Výkonné vedenie klubu

Športový riaditeľ: Jan Van Daele
Riaditeľ: Ing. Slávka Kmeťová
Ekonomický riadeľ:
Ing. Mónika Nagyová
Licenčný manažér (ISSF, TMS):
Dušan Chytil, dac1904@dac1904.sk
PR manager: Mgr. Nagy Krisztián, krisztian.nagy@dac1904.sk
Ticketing manager: ticketing@dac1904.sk
Brand and digital marketing manager: Ferenc Viola
Športový koordinátor/organizátor zápasov: Martin Tornyai, MBA (Football Industries), martin.tornyai@dac1904.sk
Bezpečnostný manažér: Mgr. Zoltán Herdics, zoltan.herdics@dac1904.sk
Attila Haulík, attila.haulik@itus.sk
Player Liaison Officer/Transfer Manager: Ing. Nikoleta Szabóová, nikoleta.szaboova@dac1904.sk
Koordinátor styku s fanúšikmi: László Sárközy, laszlo.sarkozy@dac1904.sk
Koordinátor styku s handicapovanými fanúšikmi: Gyöngyvér Herdics

MOL Football Academy - mládež

Riaditeľ akadémie:  PaedDr. Krisztián Németh
Chief Operating Officer:  Martin Tornyai
Head of Youth Development:  Tibor Ravasz
Manažér mládeže:
Mgr. Štefan Rajkovics

Informácie

Identifikačné údaje o právnickej osobe podľa §81, ods. 1 Zákona o športe na zverejnenie v súvislosti so Zmluvou o sponzorstve v športe

Register fyzických osôb v športe

Návštevný poriadok

Organizačný poriadok

Podmienky spracúvania osobných údajov majiteľov vstupeniek na futbalové stretnutia klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda ako hosťujúceho tímu

Podmienky spracúvania osobných údajov účastníkov futbalových stretnutí v MOL Aréne, Dunajská Streda

Ochrana osobných údajov

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „Zaregistruj sa a vyhraj“