Kontakty a informácie o klube

Úplný názov: FK DAC 1904 a.s., Dunajská Streda
Marketingový názov: DAC 1904
FC DAC 1904
FC DAC 1904 Dunajská Streda
FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA
Web: www.dac1904.sk
Fakturačná adresa/
poštová adresa:
Štúrova 1090/7
929 01 Dunajská Streda
E-mail: dac1904@dac1904.sk
Tel.: +421 907 810 737

Predstavenstvo klubu

Akcionári: Oszkár Világi (90%), mesto Dunajská Streda (10%)
Vedenie: PaedDr. Tibor Végh (prezident klubu), tibor.vegh@dac1904.sk - predseda predstavenstva
Jan Van Daele - podpredseda predstavenstva
Ing. Slávka Kmeťová - člen predstavenstva
MUDr. Juraj Puha - člen predstavenstva
Dozorná rada: Mgr. Juraj Lépes
František Vangel
Ing. Monika Nagyová

Výkonné vedenie klubu

Športový riaditeľ a medzinárodné vzťahy: Jan Van Daele
Generálny riaditeľ: Ing. Slávka Kmeťová
Generálny manažér šport:
Judit Miklósová
Generálny sekretár/TMS manažér:
Dušan Chytil, dusan.chytil@dac1904.sk
Tímový manažér A-mužstva:
Karol Pecze, karol.pecze@dac1904.sk
Ekonomický riadeľ:
Ing. Mónika Nagyová
Komunikácia a styk s tlačou: Mgr. Nagy Krisztián, krisztian.nagy@dac1904.sk
Ticketing a merchandising manažér: Anita Borsosová, anita.borsosova@dac1904.sk
Marketing a sponzoring: MSc. Róbert Lago, robert.lago@dac1904.sk
Digital marketing manažér: Ferenc Viola, ferenc.viola@dac1904.sk
Medical koordinátor: Réka Orbán, reka.orban@dac1904.sk
Športový koordinátor/organizátor zápasov: Martin Tornyai, MBA (Football Industries), martin.tornyai@dac1904.sk
Bezpečnostný manažér: Mgr. Zoltán Herdics, zoltan.herdics@dac1904.sk
Attila Haulík, attila.haulik@itus.sk
Vedúca sekretariátu: Ing. Nikoleta Szabóová, nikoleta.szaboova@dac1904.sk
Koordinátor styku s fanúšikmi sekretariátu: Roland Domonkos
Koordinátor styku s handicapovanými fanúšikmi: Gyöngyér Herdicsová

MOL Football Academy - mládež

Športový riaditeľ mládeže: PaedDr. Krisztián Németh, krisztian.nemeth@dac1904.sk
Manažér mládeže, vedúci úseku žien
Mgr. Štefan Rajkovics, stefan.rajkovics@dac1904.sk
Manažér žien Dóra Horváth
Manažér areálu akadémie Tomáš Máhr
Vedúci klubovej akadémie Radana Rašková

Informácie

Identifikačné údaje o právnickej osobe podľa §81, ods. 1 Zákona o športe na zverejnenie v súvislosti so Zmluvou o sponzorstve v športe

Register fyzických osôb v športe

Návštevný poriadok

Organizačný poriadok

Podmienky spracúvania osobných údajov majiteľov vstupeniek na futbalové stretnutia klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda ako hosťujúceho tímu