Fanúšikovia

Slovan-DAC: bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia platné pred, počas a po zajtrajšom derby stretnutí Slovan-DAC.

Organizátori víkendového derby Slovan-DAC prijali nasledovné bezpečnostné opatrenia:

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 7. decembra 2019 o 15.30 h v Bratislave na Tehelnom poli - Národnom štadióne. Polícia označila podujatie ako stretnutie s osobitným režimom; pred, počas a po zápase budú preto prijaté a vykonané prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí.

Štadión bude otvorený hodinu a pol pred výkopom, od 14.00 hod. Dovoľujeme si divákov požiadať a zároveň odporučiť, aby na štadión prišli v dostatočnom časovom predstihu, nakoľko bezpečnostné prehliadky môžu spôsobiť ich prípadný neskorý príchod na tribúny.

Každý fanúšik sa bude musieť podrobiť predsunutej kontrole vstupeniek s menom a priezviskom majiteľa vstupenky. Preto je potrebné, aby mal každý okrem vstupenky pri sebe aj občiansky preukaz (cestovný pas, u detí zdravotný preukaz) alebo preukaz ZŤP. Meno na vstupenke sa musí zhodovať s menom na doklade. V opačnom prípade nebude fanúšik vpustený na štadión.

Po prechode turniketom bude nasledovať bezpečnostná prehliadka na odhalenie zakázaných predmetov, ktoré sú znázornené pred každým vstupom na štadión. Domáci klub zvlášť upozorňuje na zákaz vnášania štátnych symbolov iných štátov, alebo ich predchodcov, ktoré by svojou povahou mohli viesť k narušeniu poriadku; to isté platí aj o transparentoch s heslami, resp. znakmi, ktoré sú zákonom zakázané.

Na štadión nebude umožnený vstup osobám pod vplyvom alkoholu, drog, iných omamných látok, ale i osobám, u ktorých budú tieto látky odhalené v držbe pri bezpečnostnej prehliadke.

Vstup pre fanúšikov FC DAC 1904 Dunajská Streda
- Vstupenky pre fanúšikov boli dané do predpredaja a vstup s týmito vstupenkami do vyhradeného sektora hostí bude možný cez vstupné brány D2 a D3 od ulíc Bajkalská a V. Tegelhoffa.
- strážené parkovanie pre fanúšikov DAC bude pri železničnej stanici Nové Mesto; tento priestor bude vyhradený len pre fanúšikov DAC a pod kontrolou Polície SR. Parkovanie na iných miestach je možné len na vlastné riziko.
- Polícia SR vykoná doprovod fanúšikov prichádzajúcich motorovými vozidlami od Šamorína až po parkovisko a následne aj do sektoru hostí; predpokladaný čas spoločného odchodu zo Šamorína (čerpacia stanica OMV) je o 13.15 h
- Všetkých fanúšikov prichádzajúcich motorovými vozidlami prosíme, aby na parkovisko prišli v čase príchodu fanúšikovského vlaku; Polícia SR ich vzápätí autobusmi odprevadí na štadión
- Polícia SR vykoná tiež doprovod fanúšikov prichádzajúcim vlakom na stanicu Nové Mesto
- rovnako po ukončení stretnutia, Polícia SR autobusmi odprevadí fanúšikov DAC na vlakovú stanicu resp. na parkovisko

Upozorňujeme fanúšikov, že zákaz použitia pyrotechniky sa vzťahuje už aj na cestu vlakom a spoločný presun motorovými vozidlami. To isté platí aj pre všetky xenofóbne a rasistické prejavy.

Všetky informácie ohľadom predpredaja vstupeniek a organizovaného príchodu fanúšikov nájdete tu.

- Vstupenky v jednotnej cene 10 eur budú v predaji aj pred stretnutím v Bratislave pri štadióne, predávať ich budú zamestnanci nášho klubu. V zmysle návštevného poriadku platí pri kúpe vstupenky, ako aj pri vstupe na štadión povinnosť preukázať sa občianskym preukazom (pasom), u detí kartou poistenca.

Sektory
- Jednotlivé sektory na štadióne budú nepriechodné, rozdelené zábranami, pod dohľadom usporiadateľskej služby, kde sa bude vykonávať kontrola vstupeniek do sektoru. Do jednotlivých sektorov sa dostanú len tí diváci, ktorí prejdú bezpečnostnými kontrolami a budú mať platnú vstupenku do určeného sektoru. Vyzývame preto divákov, aby mali vstupenky pri sebe počas celého zápasu, hlavne pri opustení sektoru.
- Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nie je možne po vstupe na štadión zo štadiónu odísť a následne sa vrátiť, v tomto prípade sa cez turniket nedostanete. Každý divák musí mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou preukázať, na výzvu usporiadateľskej služby.

Kamerový systém
- Štadión, ako i jednotlivé sektory sú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami, bude Usporiadateľskou službou a Políciou SR okamžite vyhodnotený a riešený, taktiež v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek. Organizátor upozorňuje všetkých návštevníkov, aby nehádzali poháre smerom k ostatným návštevníkom; porušenie tohto predpisu môže znamenať okamžité vyprázdnenie hosťujúceho sektoru. Vyzývame všetkých návštevníkov, aby sa správali slušne a riadili sa pokynmi príslušníkov SBS, usporiadateľov a príslušníkov Polície SR. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je na zápase absolútny zákaz akéhokoľvek zahaľovania tváre, znemožňujúceho identifikáciu osôb.

Zdravotnícka služba
- Na štadióne budú pripravené vozidlá Záchrannej služby a zdravotníci Červeného kríža, ktorí budú v uniformách so zreteľným označením, pripravení pomôcť v prípade zdravotných komplikácií divákov. Budú sa pohybovať po celom štadióne.
- V priestoroch každej tribúny sa nachádza miestnosť Prvej pomoci so zdravotníkom, pripraveným poskytnúť zdravotnícku pomoc v prípade potreby.

Bufety a občerstvenie
- Na štadióne budú v prevádzke bufety a stánky s občerstvením. Akékoľvek pokusy o vnesenie nápojov v akýchkoľvek fľašiach, alebo plechovkách na štadión je zakázaný.
- Vyhradený sektor pre fanúšikov DAC bude vybavený vlastným bufetom a hygienickými zariadeniami.

Plán štadióna (sektory pre fanúšikov DAC nájdete pod číslami D201, D202, D203 a D204):

Súvisiace správy

Aktuality

Boa, zvládneš to!

streda 11.12.
Foto
Fanúšikovia