Aktuality

1904-2024: 120 rokov, 120 záberov (I.)

1904-2024: 120 rokov, 120 záberov (I.)

A-TÍM
|
Aktuality
| st 21.2.2024, Nagy Krisztián

Rok 2024 sa nesie v znamení osláv 120. výročia zloženia nášho klubu. Pri tejto príležitosti sme na našom Facebook profile spustili seriál fotografií, pomocou ktorých budeme v priebehu roka mapovať históriu DAC-u. Zhrnutie číslo 1.

1/120
1904: začiatky organizovaného športového života v Dunajskej Strede.
V roku 1904 mestské zastupiteľstvo vyčlenilo územie v lokalite dnešného sídliska Sever I. na športové účely, kde tesár István Goldschmied vyrobil rôzne náčinia, určené pre pohybové aktivity. Tu sa to celé začalo.

2/120
1908: V roku 1908 bola založená prvá športová organizácia v našom meste Dunaszerdahelyi Sport Egyesület (DSE), predchodca DAC-u. Prvým predsedom klubu bol sudca Ferenc Vermes.

3/120
1908: Logo prvej športovej organizácie v našom meste. Jediná zachovaná kópia odznaku vyrobeného v roku 1908 je uložená v MOL Aréne.

4/120
1908: Prvý predseda klubu - Ferenc Vermes.

5/120
1919: Prvá zachovaná tímová fotografia dunajskostredského futbalu, hráči DSE s jednou čiarou na dresoch. Dunaszerdahelyi SE - Komárom FC 2:2, júl 1919.

6/120
1920: Klub začína používať názov DAC. Žlto-modrý odznak so skráteným názvom Dunaszerdahelyi Atlétikai Club, čiže Dunajskostredský Atletický Club.

7/120
1923: Prvá tímová fotografia po tom, ako sa klub premenoval na DAC - naši hráči v hornom rade. V roku 1923 odohralo mužstvo až 28 zápasov, predsedom bol dr. Árpád Nagy.

8/120
1924: Aký bol DAC pred sto rokmi? Mužstvo menej ako šesťtisícovej Dunajskej Stredy hralo naďalej len priateľské zápasy. Valné zhromaždenie konané 20. apríla zvolilo nové vedenie, na čele s Bélom Wienerom. Peniaze a energia išli aj do výchovy mládeže, čo bolo chvályhodné najmä z dôvodu, že vedenie mesta nedalo na podporu športu a kultúry ani halier.
Najväčší úspech nielen roka 1924, ale celého dovtedajšieho fungovania DAC-u, sa zrodil na turíčny pondelok, kedy sme najúspešnejší klub západnej župy, ŠK Bratislava porazili 1:0. Gól strelil „malý Pišta“, teda István Goldschmied.

9/120
1926-1929: Rok 1926 bol prelomový pre DAC - prvýkrát hral totiž súťažné zápasy. Mužstvo bolo zaradené do druhej triedy v rámci bratislavskej skupiny MLSZ. Prvý ročník síce pre finančné problémy nedokončil, ale v roku 1927 sa opäť prihlásil do súťaže a postupne dosahoval čoraz lepšie výsledky.
Na fotografii mužstvo z roku 1929, ktoré už bojovalo o postup. Vtedy to ešte nevyšlo...

10/120
1927: Pečiatka DAC-u z listu datovaného v roku 1927.

11/120
1930: Prvý majstrovský tím DAC-u. V roku 1930 mužstvo trénera Otta Schwarcza vyhralo II. triedu a postúpilo o úroveň vyššie, rozhodujúci zápas prilákal 1300 divákov!

12/120
1930: Tri opory majstrovského tímu z roku 1930 - Štefan Horváth, Károly Németh a hrajúci tréner Otto Schwarcz.

article_bannerarticle_banner