Fanúšikovia

DAC 1904 - FCSB: informácie pre fanúšikov

DAC 1904 - FCSB: informácie pre fanúšikov

A-TÍM
|
Fanúšikovia
| st 3.8.2022, Nagy Krisztián, foto: Cséfalvay Á.András

Pozorne si prečítajte informácie, ktoré potrebujete vedieť pred dnešným úvodným stretnutím 3. predkola Európskej konferenčnej ligy, ktoré bolo bol zo strany UEFA označené za rizikové!

PREDAJ VSTUPENIEK

V stredu 3. augusta 2022 o 20.30 h v úvodnom stretnutí 3. predkola Európskej konferenčnej ligy privítame v MOL Aréne rumunský FCSB. Užite si naplno 28. pohárový duel DAC-u v Európe!

Vstupenky sú naďalej v predaji online aj v pokladniach MOL Arény. Pre informácie ohľadom ich predaja kliknite sem.

Ponuku St. Nicolaus SILVER LOUNGE menu na stredu 3. augusta 2022 nájdete tu.

Pozor! Na zápasy Európskej konferenčnej ligy neplatia sezónne permanentky.

Vstupenky na stretnutia EKL sa predávajú na meno, a keďže súboj s FCSB bol zo strany UEFA označený za rizikový, pri kúpe je potrebné zadať okrem mena fanúšika aj dátum narodenia a adresu bydliska. Majitelia permanentiek/klubových kariet pri online nákupe zadávajú len číslo permanentky/klubovej karty, nakoľko ich údaje sú uložené na karte a systém automaticky vyplní ich meno, dátum narodenia a adresu (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina). Pri online nákupe bez permanentky/klubovej karty prosíme, aby ste políčko číslo karty nechali voľné a vyplnili nasledovné údaje: meno, dátum narodenia, adresa (ulica, číslo domu, PSČ, mesto, krajina).

Nie ste ešte držiteľom klubovej karty? Zabezpečte si ju nasledovnými spôsobmi:
- online na adrese https://shop.dac1904.sk/sk/klubova-karta
- alebo osobne v pokladniach počas vyššie uvedených otváracích hodín, prípadne v DAC store

PRÍJAZD, PARKOVANIE A VSTUP NA ŠTADIÓN

Upozorňujeme fanúšikov na dopravné obmedzenia v okolí štadióna v čase od cca 17.30 h. Parkovanie bude možné na tradičných miestach pri Aréne (okrem parkoviska pri bývalej športovej hale), avšak vjazd na Trhovisko bude možný len do zaplnenia priľahlých parkovísk, následne bude pre motorové vozidlá uzavretý. Odporúčame tiež využiť parkovisko pri nákupnom centre Max a Family Center, prípadne zaparkovať na ul. Štúrova a Športová.

Pre fanúšikov domáceho mužstva budú otvorené tribúny A, B, C a D. Vyhradené miesta pre vozičkárov sú pod sektorom AB, BC a v Silver VIP.

Samostatný sektor pre fanúšikov hosťujúceho mužstva sa nachádza v časti rohu CD a na tribúne D (sektor D1), a je oddelený od sektorov vyčlenených pre divákov podporujúcich domáce mužstvo. Časť sektorov C5 a D2 bude ohraničená ako nárazníková zóna. Vstup pre divákov hostí bude oddelene od vstupu pre domácich. Policajný zbor v rámci svojich opatrení zabezpečuje príchod fanúšikov hostí. V čase príchodu oboch mužstiev a fanúšikov FCSB na štadión možno očakávať čiastočnú uzáveru aj v ďalších okolitých uliciach okrem nižšie uvedených. Prosíme, aby ste rešpektovali usmernenia usporiadateľov a polície.

Z dôvodu príchodu fanúšikov FCSB polícia od 17.30 h uzatvorí časť Športovej ulice, a to v úseku od odbočky na Poľnú po kruhový objazd v križovatke s ul. Gyurcsóa. Parkovisko pri bývalej športovej hale nebude prístupné pre domácich fanúšikov.

Samotný vstup na štadión je možný len cez turnikety, ktoré sa nachádzajú:
- v rohu medzi A a B tribúnou, v rohu medzi B a C tribúnou: vstup na AP, AB, B1, B2, B3, B4, BC, C1, C2, C3, C4, C5, CD
- v rohu medzi A a D tribúnou: vstup na D4
- cez recepciu A tribúny: Sky box, VIP
- v rohu medzi C a D tribúnou: sektor hostí

Fanúšik pri vstupe priloží zakúpenú vstupenku/klubovú kartu k čítačke QR kódov, čím sa aktivuje turniketová brána pre vstup jednej osoby. Turnikety umožňujú vstup len pre daný druh vstupenky a na danú tribúnu.

Prosíme fanúšikov, aby na zápas prišli v dostatočnom časovom predstihu kvôli bezpečnostným prehliadkam pri vstupe. Brány štadióna sa otvárajú dve hodiny pred výkopom (o 18.30 h, platí aj pre VIP).

Z dôvodu osobnej kontroly pri vstupe na štadión je pre ženy vyčlenený samostatný koridor pri turniketoch.

Aby sme predišli tvoreniu sa radov v pokladniach, v čase od otvorenia brán až do začiatku zápasu (t.j. medzi 18.30 h a 20.30 h) bude v pokladniach prebiehať výlučne:
- predaj vstupeniek
- vydávanie klubových kariet a permanentiek (na základe vouchera po online nákupe)
- dobíjanie cashless kariet

Predaj klubových kariet počas uvedeného času bude prerušený; respektíve odporúčame využiť možnosť online nákupu, alebo nákup do otvorenia brán.

VRATNÉ EKOPOHÁRE A CASHLESS SYSTÉM V BUFETOCH

V MOL Aréne sa od jari 2022 namiesto jednorazových plastových pohárov používajú vratné ekopoháre. V týchto Vám ponúkame alko- a nealko nápoje v bufetoch MOL Arény vrátane VIP barov. Ekopoháre sú nielen šetrné k životnému prostrediu, ale vďaka svojmu dizajnu sú aj pohodlnejšie, pevnejšie a krajšie.

Vratný pohár si môžete zakúpiť za jednorazový poplatok 2 EUR, jeho použitie je veľmi jednoduché.

V bufetoch MOL Arény je výhradnou možnosťou platby tzv. Cashless (bezhotovostný) systém, fungujúci na princípe dobíjateľných kariet, ktoré sú náhradou hotovosti pri nákupe.

Predaj Cashless kariet a dobíjanie ich kreditu prebieha súbežne s predajom vstupeniek v pokladniach štadióna počas vyššie uvedených otváracích hodín, respektíve v DAC store.

Pre návštevníkov VIP sektorov bude pokladňa na nákup a dobitie Cashless kariet k dispozícii od 18.30 do 22.30 h na recepcii hlavnej tribúny. Navyše, priamo v St. Nicolaus SILVER LOUNGE reštaurácii sme pre nich pripravili aj automat na dobitie kreditu.

Nezabudnite, že klubová karta DAC CLUBCARD slúži aj ako Cashless karta!

ONLINE DOBITIE CASHLESS KARIET

Majiteľom sezónnych permanentných vstupeniek a klubových kariet pripomíname, že pokiaľ sa zaregistrovali do Fanklubu DAC 1904, svoj kredit si vedia navýšiť aj priamo na stránke Fanklubu. Zároveň si tu vedia skontrolovať aj stav svojho účtu. Využite možnosť online dobitia kreditu!

MAĽOVANIE NA TVÁR, SPRAVODAJ, DAC STORE A FREE WIFI

Brány štadióna otvárajú dve hodiny pred výkopom (o 18.30 h). Pri turniketoch v rohu BC už odvtedy bude pre fanúšikov pripravené maľovanie na tvár zdarma.

Farebný bulletin (Spravodaj) k stretnutiu nájdete v DAC store, respektíve si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.

Využite možnosť nákupu a navštívte náš oficiálny DAC store, ktorý v deň zápasu otvorí o 14.00 h a zatvorí o 22.30 h! V DAC store bude aj tentoraz vytvorený tzv. „Fast line“ pre urýchlenie nákupu vybraných položiek. Nakúpiť vo Fanshope môžete aj po prechode cez turnikety, konkrétne v stane pri rohu BC, kde takisto platí 5-percentná zľava pre držiteľov permanentných vstupeniek. Našu ponuku neustále rozširujeme, v sortimente nájdete aj špeciálny šál k dnešnému stretnutiu Európskej konferenčnej ligy.

Na celom štadióne je k dispozícii voľné internetové pripojenie. Hľadajte sieť MOL Aréna free, do ktorého sa pripojíte veľmi jednoduchým spôsobom cez sociálne siete alebo email!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Na stretnutie sa vzťahujú prísne predpisy UEFA, ktoré zavádzajú oveľa prísnejšie tresty pre kluby aj pre návštevníkov podujatí, ako pri zápasoch domácich súťaží. Ako spomíname vyššie, UEFA označila zápas za rizikový.

Platí prísny zákaz státia na schodoch a pri vchodoch do sektorov, za ktoré UEFA udeľuje veľmi prísne sankcie.

Pred, počas a po zápase budú zo strany organizátora, ako aj zo strany polície prijaté prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí.

Pred vstupom na štadión budú vykonané osobné prehliadky, vrátane kontroly ošatenia. Osoby s vlajkami, oblečením alebo inými fanúšikovskými predmetmi obsahujúcimi zakázané symboly podľa manuálu FARE nebudú vpustené na stretnutie.

Na vstupoch na štadión budú využité všetky oprávnenia člena usporiadateľskej služby v zmysle zákona a vyžadované prísne dodržiavanie povinností člena usporiadateľskej služby. Osoby, ktoré budú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené; to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky nájdené v držbe. Kontrolované budú aj všetky transparenty a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, a ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené a budú odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

Pozor! Platí prísny zákaz použitia pyrotechnických prostriedkov. V prípade ich použitia bude ihneď vykonaný zákrok usporiadateľskej služby voči previnilcom.

Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nebude možné po vstupe zo štadióna odísť a následne sa vrátiť. Každý divák bude musieť mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou na výzvu usporiadateľskej služby preukázať.

Upozorňujeme fanúšikov, že vhadzovanie predmetov na hraciu plochu je prísne zakázané. Prípadné porušenie tohto zákazu sa považuje za závažný priestupok a jeho dôsledkom je vyvedenie páchateľa zo štadióna. Štadión, ako i jednotlivé sektory budú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami bude usporiadateľskou službou a Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený, v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek.