Klub

Prajeme Veselé Vianoce!

Futbalový klub DAC 1904 praje všetkým priaznivcom dunajskostredského futbalu, partnerom a návštevníkom našej webstránky príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších!

Anjeli, kde sú vaše hlásky?
Hojdajte Dieťa pesničkami!
Jasavé tóny večnej lásky
nech znejú v nežnom čičíkaní.

Radosti našej biele púčky
nádherou zvonia o nebesá.
Pst... ticho... potichúčky...
tak najvrúcnejšie srdce plesá.

Dieťatko vo sne usmieva sa,
očičká na nás hľadia vľúdne;
ach, to je krása, rajská krása!
Pst! Nebuďme ho! Ticho buďme!

Aj my sme sem z diaľky došli,
chcúc ti spievať chorál zbožný,
jak ti spieva Matička.
Buvaj, buvaj, Božské Dieťa,
naša láska kolíše ťa,
buvaj, buvaj v jasličkách!

S ševelením hviezd a vánku
naše srdcia uspávanku
šepkajú ti slávnostne.
Nechaj svoje sladké rúčky,
nech nám ticho potichúčky
žehnajú aj v polosne.

Posväť si nás očičkami,
v ktorých krása milosťami
požehnane skveje sa.
Na nás tiež nech srdce tvoje
sype slasti, v ktorých tonie
teraz zem i nebesá.

(Janko Silan: Pri jasličkách, úryvok)

Súvisiace správy