Aktuality

Slovan-DAC: bezpečnostné opatrenia

Bezpečnostné opatrenia platné pred, počas a po nedeľňajšom stretnutí Slovan-DAC.

Organizátori nedeľňajšieho derby Slovan-DAC prijali nasledovné bezpečnostné opatrenia:

1. Zápas - 15.03.2015 o 19.00 hod na štadióne Pasienky

2. Štadión bude otvorený od 17.30 hod. Dovoľujeme si divákov požiadať a zároveň odporučiť, aby na štadión prišli v dostatočnom časovom predstihu a nie na poslednú chvíľu, lebo ich prípadný neskorý príchod nebude mať vplyv na kvalitu bezpečnostných prehliadok.

3. Vstup na štadión pre fanúšikov Slovana.

- Výlučne od nákupného centra Polus; každý účastník podujatia musí mať platnú vstupenku, ktorú odporúčame aby si zakúpil v predpredaji v spoločnosti Ticketportal.

- Vstup na štadión od nákupného centra Kaufland (Trnavská cesta) bude možný len pre fanúšikov FC DAC 1904 Dunajská Streda, ktorí budú mať v predpredaji zakúpené vstupenky do vyhradeného sektoru.

- Každý fanúšik sa bude musieť podrobiť bezpečnostnej kontrole pri vstupe na štadión na odhalenie zakázaných predmetov, ktoré sú znázornené pred každým vstupom na štadión a riadiť sa pokynmi usporiadateľskej služby.

- Na štadión nebude umožnený vstup osobám pod vplyvom alkoholu, drog, iných omamných látok, ale i osobám, u ktorých budú tieto látky odhalené v držbe pri bezpečnostnej prehliadke.

4. Vstup pre fanúšikov FC DAC 19034 Dunajská Streda

- Vstupenky pre fanúšikov boli dané do predpredaja a vstup s týmito vstupenkami do vyhradeného sektora po predložení usporiadateľskej službe pred vstupom na štadión len zo strany nákupného centra Kaufland (Trnavská cesta); tento priestor bude vyhradený len pre FC DAC 1904 Dunajská Streda pod kontrolou Polície SR, preto fanúšikom ŠK Slovan neodporúčame pokúšať sa o vstup do jeho blízkosti, ani pokúšať sa o vstup na štadión z tejto strany.

- V tomto priestore bude tiež parkovanie pre fanúšikov len FC DAC 1904 Dunajská Streda.

- Upozorňujeme fanúšikov FC DAC 1904 Dunajská Streda, že v deň zápasu nebude prebiehať predaj vstupeniek do vyhradeného sektora pre hostí, len distribúcia vstupeniek, ktoré dostal klub FC DAC 1904 Dunajská Streda vopred do predpredaja.

- Každý fanúšik bude povinný podrobiť sa bezpečnostnej kontrole pred vstupom na štadión na odhalenie vnášania zakázaných predmetov, ktoré sú vyobrazené pred každým vstupom na štadión Pasienky a zároveň predmetov a symbolov, ktoré sú zakázané v rámci ustanovení Zákona č.1/2014 Z.z.; jedná sa hlavne o symboly iných štátov, resp. ich predchodcov, ktoré by mohli podnecovať k narušeniu verejného poriadku, ďalej symboly podnecujúce k rasovej, či inej forme nenávisti či neznášanlivosti, symboly, propagujúce rasizmus a iné formy znevažujúce ľudskú dôstojnosť, cirkevnú, alebo etnickú príslušnosť. Osobám, u ktorých budú podobné veci objavené, bude zakázaný vstup na podujatie. Taktiež všetky predmety, banery a iné, predstavujúce súčasť chorea budú podrobené kontrole.  

5. Bezpečnostné zóny a kontroly FC DAC 1904 Dunajská Streda

- Zóna B - vstup na štadión, turnikety - každá osoba musí prejsť cez turniket s platnou vstupenkou s náležitosťami uvedenými vyššie a zároveň sa podrobiť bezpečnostnej prehliadke bez výnimky, kde budú osobám odobraté všetky zakázané predmety, zobrazené na tabuli pred vstupom na štadión. Ak bude kontrolou zistená osoba vo veku menej ako 14 rokov, bez sprievodu plnoletej osoby s platnou vstupenkou, nebude na štadión v takomto prípade vpustená. Žiadame predovšetkým ženy, aby so sebou nenosili spreje ani parfumy. Tiež vnášať na štadión akékoľvek nápoje, resp. tekutiny je zakázané. Osoby, ktoré budú pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené, to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky nájdené v držbe.

- Kontrole budú podrobené všetky súčasti chorea, transparenty, banery a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky, štátne symboly, ktoré by mohli byť príčinou narušenia priebehu podujatia, alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené.

6. Sektory

Jednotlivé sektory na štadióne budú nepriechodné, rozdelené zábranami, pod dohľadom usporiadateľskej služby, kde sa bude vykonávať kontrola vstupeniek do sektoru. Do jednotlivých sektorov sa dostanú len tí diváci, ktorí prejdú bezpečnostnými kontrolami a budú mať platnú vstupenku do určeného sektoru; vyzývame preto divákov, aby mali vstupenky pri sebe počas celého zápasu, hlavne pri opustení sektoru. Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nie je možne po vstupe na štadión zo štadióna odísť a následne sa vrátiť, v tomto prípade sa cez turniket nedostanete. Každý divák musí mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou preukázať, na výzvu usporiadateľskej služby.

7.  Kamerový systém

Štadión, ako i jednotlivé sektory sú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami, bude Usporiadateľskou službou a Políciou SR okamžite vyhodnotený a riešený; taktiež v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek. Vyzývame preto všetkých návštevníkov, aby sa správali slušne a riadili sa pokynmi príslušníkov SBS, usporiadateľmi a príslušníkmi Polície SR. V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je na zápase absolútny zákaz akéhokoľvek zahaľovania tváre, znemožňujúceho identifikáciu osôb, vnášanie a používanie pyrotechnických predmetov.

8. Zdravotnícka služba 

Na štadióne budú pripravené vozidlá Záchrannej služby a zdravotníci Červeného kríža, ktorí budú v uniformách so zreteľným označením, pripravení pomôcť v prípade zdravotných komplikácií divákov. Budú sa pohybovať po celom štadióne. V priestoroch krytej Hlavnej tribúny sa bude nachádzať miestnosť Prvej pomoci so zdravotníkom, pripraveným poskytnúť zdravotnícku pomoc v prípade potreby.

9. Bufety a občerstvenie

Na štadióne budú v prevádzke bufety a občerstvovacie stánky. Pred i počas zápasu je zákaz predaja alkoholických nápojov s výnimkou piva, s obsahom alkoholu stanoveným Zákonom č.1/2014 Z.z. Akékoľvek pokusy o vnesenie nápojov v akýchkoľvek fľašiach, alebo plechovkách na štadión je zakázaný.

10. Počasie

V prípade daždivého počasia, si dovoľujeme požiadať divákov, aby mali k dispozícii pršiplášte, nakoľko vstup s dáždnikom na štadión je zakázaný z bezpečnostných dôvodov.

Veríme, že spoločne s ostatnými bezpečnostnými zložkami a v spolupráci s priaznivcami oboch klubov sa nám podarí zvládnuť organizáciu tohto zápasu na štadióne i mimo neho.

Zákazy platné na štadióne Slovana:

Súvisiace správy

Aktuality
Aktuality

SLOVAN - DAC 0:1 (0:1)

nedeľa 15.3.
Aktuality

Stanovisko FC DAC 1904

piatok 13.3.