Fanúšikovia

DAC-Senica: informácie pre fanúšikov

DAC-Senica: informácie pre fanúšikov

A-TÍM
|
Fanúšikovia
| št 18.11.2021, Nagy Krisztián, foto: Cséfalvay Á.András
article_banner
article_banner
article_banner

Zhrnuli sme všetky dôležité informácie a pokyny pre fanúšikov prichádzajúcich na sobotňajšie ligové stretnutie proti Senici.

PREDAJ VSTUPENIEK

V sobotu 20.11.2021 o 15.00 hod privítame v MOL Aréne mužstvo FK Senica.

V zmysle aktuálne platného nariadenia môžu diváci na športových podujatiach najvyšších domácich a medzinárodných súťaží v 1. stupni ohrozenia (tzv. „červené okresy“, akým je aj dunajskostredský) obsadiť 25 percent kapacity štadióna.

Kapacita MOL Arény je 12 700 divákov, na zápas proti Seredi teda môže prísť 3 175 fanúšikov. Platí sedenie v každom druhom rade - prosíme fanúšikov, aby sa v každej časti štadióna riadili pokynmi usporiadateľov.

Fanúšikov žiadame o zvýšenú opatrnosť a dodržanie všetkých platných bezpečnostných a hygienických predpisov (napr. sedenie v každom druhom rade). Tie zároveň znamenajú, že permanentky ani vstupenky nezaručujú sedenie na pôvodnom mieste. Platí voľné sedenie pri dodržaní obmedzení ohľadom vynechania voľných miest medzi jednotlivými sedadlami. V platnosti zostáva rozdelenie na tribúny, t.j. majiteľ permanentky/vstupenky na tribúnu C si môže sadnúť len na tribúnu C, majiteľ permanentky/vstupenky na B tribúnu len na B tribúnu atď.

Permanentka je prenosná - použiť ju môže aj iná osoba ako vlastník; podmienkou však je, aby spadala do tej istej cenovej kategórie. Podobne ako permanentky, ani jednorazové vstupenky neplatia na konkrétne sedadlo. Ich majiteľov takisto prosíme, aby dodržiavali obmedzenia ohľadom vynechania voľných miest medzi jednotlivými radmi.

Tribúna D nebude otvorená; držiteľov permanentiek na tribúnu D prosíme, aby si náhradné vstupenky na tribúnu B prevzali v pokladni č. 2.

Vstupenky sú naďalej v predaji online aj v pokladniach MOL Arény. Pre informácie ohľadom ich predaja kliknite sem.

Otváracia doba pokladne a DAC store do soboty:
Štvrtok 18. novembra 2021:
DAC store: 10.00-18.00 | pokladňa č. 2: 14.00-19.04
Piatok 19. novembra 2021:
DAC store: 10.00-18.00 | pokladňa č. 2: 14.00-19.04
Sobota 20. novembra 2021:
DAC store: 12.00-17.30 | pokladňa č. 2: 11.00-17.30

Pripomíname fanúšikom, ktorí si v uplynulých dňoch zakúpili klubovú kartu online, že v deň zápasu si ju môžu vyzdvihnúť v pokladni aj v DAC store, počas vyššie uvedených otváracích hodín.

Podmienky vstupu:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami
d) osoba mladšia ako 12 rokov nepotrebuje žiadne potvrdenie.

Jedno z vyššie uvedených potvrdení s permanentkou/vstupenkou a dokladom totožnosti (OP alebo pas, u detí zdravotný preukaz) predložíte pri vstupe do MOL Arény.

Zároveň vyzývame fanúšikov, aby dodržiavali hygienické predpisy, najmä:
- Vstup a pobyt na štadióne je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka)
- Pri vstupe na štadión a tiež vo vnútorných priestoroch budú umiestnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk ako aj informačný plagát s pokynmi.
- Pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia je nutné zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, partnerov.

Pandemická situácia na Slovensku sa zhoršuje, preto je veľmi dôležité dodržiavať hygienické opatrenia, inak hrozí opätovné uzavretie športovísk! Na štadióne bude prebiehať prísna kontrola OTP režimu.

Pred zápasom je potrebné vyplniť online registračný formulár. Ten môžete vyplniť aj osobne pri pokladni MOL Arény. Túto povinnosť nám ukladá vyhláška Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) a vzťahuje sa aj na majiteľov permanentných vstupeniek (registruje sa osoba, ktorá permanentku použije).

PRÍJAZD, PARKOVANIE A VSTUP NA ŠTADIÓN

Upozorňujeme fanúšikov na dopravné obmedzenia v okolí štadióna v čase od cca 13.30 h. Parkovanie bude možné na tradičných miestach pri Aréne, avšak vjazd na Trhovisko bude možný len do zaplnenia priľahlých parkovísk, následne bude pre motorové vozidlá uzavretý. Odporúčame tiež využiť parkovisko pri nákupnom centre Max a Family Center, prípadne zaparkovať na ul. Štúrova a Športová.

Pre fanúšikov domáceho mužstva budú otvorené tribúny A, B a C. Vyhradené miesta pre vozičkárov sú pod sektorom AB, BC a v Silver VIP.

Sektor pre fanúšikov hosťujúceho mužstva otvorený nebude.

Samotný vstup na štadión je možný len cez turnikety, ktoré sa nachádzajú:
- v rohu medzi A a B tribúnou, v rohu medzi B a C tribúnou: vstup na AP, AB, B1, B2, B3, B4, BC, C1, C2, C3, C4, C5, CD
- cez recepciu A tribúny: Sky box, VIP

Fanúšik pri vstupe priloží zakúpenú vstupenku/klubovú kartu k čítačke QR kódov, čím sa aktivuje turniketová brána pre vstup jednej osoby. Turnikety umožňujú vstup len pre daný druh vstupenky a na danú tribúnu.

Prosíme fanúšikov, aby na zápas prišli v dostatočnom časovom predstihu kvôli bezpečnostným prehliadkam pri vstupe. Brány štadióna sa otvárajú hodinu a pol pred výkopom (o 13.30 h, platí aj pre VIP).

Z dôvodu osobnej kontroly pri vstupe na štadión je pre ženy vyčlenený samostatný koridor pri turniketoch.

MAĽOVANIE NA TVÁR, SPRAVODAJ, DAC STORE, SÚŤAŽ O 20 TISÍC EUR A FREE WIFI

Brány štadióna otvárajú hodinu a pol pred výkopom (o 13.30 h). Pri turniketoch už odvtedy bude pre fanúšikov pripravené maľovanie na tvár zdarma.

Farebný bulletin (Spravodaj) k stretnutiu nájdete v DAC store, respektíve si ho môžete stiahnuť kliknutím na obrázok.

Využite možnosť nákupu a navštívte náš oficiálny DAC store, v deň zápasu otvorí o 12.00 h a zatvorí o 17.30 h! V DAC store bude aj tentoraz vytvorený tzv. „Fast line“ pre urýchlenie nákupu vybraných položiek. Nakúpiť vo Fanshope môžete aj po prechode cez turnikety, konkrétne v stane pri rohu BC, kde takisto platí 5-percentná zľava pre držiteľov permanentných vstupeniek.

Stávková spoločnosť Fortuna SK a Únia ligových klubov prinášajú na štadióny našej ligy polčasovú súťaž #20TISICOVKA. V sobotu si traja šťastlivci z radov fanúšikov DAC môžu vykopať rozprávkovú prémiu 20 000 EUR. Stačí, ak sa buď online alebo po vstupe do štadióna zaregistrujete u hostesiek Fortuna v žltom a ste v hre. Všetky potrebné informácie nájdete tu.

Na celom štadióne je k dispozícii voľné internetové pripojenie. Hľadajte sieť MOL Aréna free, do ktorého sa pripojíte veľmi jednoduchým spôsobom cez sociálne siete alebo email!

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Pred, počas a po zápase budú zo strany organizátora, ako aj zo strany polície prijaté prísne bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona 1/2014 o organizovaní verejných športových podujatí.

Na vstupoch na štadión budú využité všetky oprávnenia člena usporiadateľskej služby v zmysle zákona a vyžadované prísne dodržiavanie povinností člena usporiadateľskej služby. Osoby, ktoré budú zjavne pod vplyvom alkoholu, alebo iných návykových látok, nebudú na štadión vpustené; to isté platí o osobách, u ktorých budú takéto látky nájdené v držbe. Kontrolované budú aj všetky transparenty a vlajky, ktoré nesmú byť na pevných žrdiach, a ktoré by mohli byť použité ako zbraň. V prípade, že uvedené predmety budú obsahovať hanlivé, urážlivé slová, resp. budú znázorňovať zobrazenia, znaky alebo svojou povahou budú urážlivé a mohli by spôsobiť narušenie verejného poriadku, budú odňaté a osoby, ktoré sa pokúsia o ich vnesenie na štadión, nebudú na štadión vpustené a budú odovzdané príslušníkom Policajného zboru.

Na štadión je zakázané vnášať štátne symboly cudzích štátov alebo ich predchodcov; ich majitelia nebudú vpustení na štadión a budú odovzdaní príslušníkom PZ.

Pozor! Platí prísny zákaz použitia pyrotechnických prostriedkov. V prípade ich použitia bude ihneď vykonaný zákrok usporiadateľskej služby voči previnilcom.

Vstupenky sú jednovstupové, to znamená, že nebude možné po vstupe zo štadióna odísť a následne sa vrátiť. Každý divák bude musieť mať počas trvania zápasu pri sebe platnú vstupenku a počas celého zápasu sa ňou na výzvu usporiadateľskej služby preukázať.

Upozorňujeme fanúšikov, že vhadzovanie predmetov na hraciu plochu je prísne zakázané. Prípadné porušenie tohto zákazu sa považuje za závažný priestupok a jeho dôsledkom je vyvedenie páchateľa zo štadióna. Štadión, ako i jednotlivé sektory budú monitorované kamerovým systémom. Každý incident zaznamenaný kamerami bude usporiadateľskou službou a Policajným zborom okamžite vyhodnotený a riešený, v prípade výtržností bude nasledovať okamžitý zásah bezpečnostných zložiek.