Aktuality

MOL Aréna bude v nedeľu najbezpečnejším miestom na Slovensku!

DAC 1904 prináša inovatívnu a bezprecedentnú iniciatívu: pred derby DAC-Slovan pretestujeme fanúšikov na prítomnosť koronavírusu.

Výlučne fanúšikovia s negatívnym testom na prítomnosť Covid-19 budú mať vstup na nedeľný duel v MOL Aréne. To všetko súlade s odsekom D) Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo 14. októbra 2020, sp. zn.: OLP/8326/2020, ktoré umožňuje organizáciu hromadných podujatí za účasti obecenstva, pokiaľ všetci účastníci v dobe začiatku hromadného podujatia disponujú negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín.

Fanúšikovia patria na tribúny - všetci sme dôležitou súčasťou mužstva! Futbal bez fanúšikov trpí, veď podpora z tribún je neoddeliteľnou súčasťou zápasov. Nie náhodou sa fanúšik považuje za dvanásteho hráča. Futbalový klub DAC 1904 umožní v nedeľu 25. októbra 2020 návrat fanúšikov do MOL Arény, a to pri príležitosti veľkého derby DAC-Slovan. Stane sa tak jedinečným spôsobom: bezplatným antigénovým testom na Covid-19.

Kultúra a šport nepochybne prechádzajú zložitým obdobím. Na Slovensku dostalo povolenie pokračovať v ligovej súťaži len 5 športových odvetví, vrátane futbalu.

Futbalový klub DAC 1904 vynakladá veľké úsilie, aby sa fanúšikovia mohli vrátiť na štadióny. Možnosti sme hľadali aj pri príležitosti stretnutia DAC 1904 - ŠK Slovan, ktoré sa uskutoční v MOL Aréne dňa 25. októbra 2020 o 16.00 hod.

Preto sme sa rozhodli majiteľom platnej permanentnej vstupenky na sezónu 2020/21 poskytnúť vykonanie bezplatného antigénového testu na Covid-19 priamo pred víkendovým zápasom. Testovanie sa uskutoční v nedeľu 25. októbra 2020 na vyznačených miestach pri MOL Aréne.

Našim cieľom je, aby sa fanúšikovia prichádzajúci na štadión cítili v maximálnom bezpečí. MOL Aréna je bezpečné miesto, pretože si tu môžete zápas vychutnať za kontrolovaných podmienok a v atmosfére, ktorá čiastočne pripomína nezabudnuteľné zápasy pred plným domom.

Táto iniciatíva nemá obdobu!

V pozadí tohto rozhodnutia klubu je zámer zachrániť náš šport. Touto iniciatívou sa chce DAC 1904 poďakovať fanúšikom, ktorí stoja pri nás a držia s nami aj v tomto náročnom období!

Zároveň veríme, že táto bezprecedentná iniciatíva môže znamenať prelom smerom k budúcnosti a rozvoju futbalu, podobne pre ďalšie ligové súťaže na Slovensku. Príchod rýchlotestov na náš trh totiž môže byť aj dlhodobým riešením pre bezpečnosť na športových podujatiach.

Náš klub má momentálne k dispozícii 1000 testov, ale pracujeme na ďalšom navýšení testovacej kapacity do začiatku víkendového zápasu. O zmenách vás budeme priebežne informovať.

Odber vzoriek vykoná kvalifikovaný zdravotnícky personál. Fanúšikom bude k dispozícii desať testovacích staníc, kde môžu po predbežnej registrácii bezplatne podstúpiť antigénové testovanie na Covid-19.

Pozor! Akceptujeme len výsledky testov vykonaných nami zabezpečeným personálom, vstup s iným testom nie je možný.

Aký je postup testovania?

• Registrovať sa môžu len fanúšikovia s platnou permanentnou vstupenkou. Nakoľko pre víkendový zápas máme k dispozícii len obmedzený počet testov, registrácie budú prijímané v chronologickom poradí.
• Pokiaľ už v aplikácii nenájdete voľný termín, znamená to, že kapacita testu je, bohužiaľ, naplnená a nemôžeme registrovať ďalších žiadateľov.
• Registrovať sa môžete na webovej stránke gol.dac1904.sk do piatka 23. októbra 2020, 10.00 hod, respektíve do naplnenia kapacít.
• Počas registrácie uveďte len platné a aktívne e-mailové adresy, pretože o výsledku testu budete informovaný e-mailom.
• Po registrácii bude na vami uvedenú e-mailovú adresu zaslané potvrdenie, v ktorom nájdete aj pokyny na testovanie (presný čas, názov testovacej stanice, identifikátor).
• Odporúčame prísť najmenej 10 minút pred plánovaným časom, aby ste včas našli svoj testovací stánok. V prípade meškania, žiaľ, nemôžeme vykonať test.
• Test trvá približne 3 minúty.
• Po odobratí vzorky bude výsledok testu oznámený e-mailom do 20 minút.
• V prípade negatívneho výsledku testu si môže fanúšik vyzdvihnúť špeciálnu pásku na opačnej strane štadióne pri pulte, ktorý má rovnaké označenie ako testovacie stanice; táto páska spolu s platnou permanentkou oprávňuje fanúšika k vstupu na štadión.
• Ak je test pozitívny, prosíme vás, aby ste okamžite išli domov, s nikým sa nestýkali, aby ste sa vyhli prenosu vírusu. Zároveň odporúčame, aby ste hneď ako to bude možné kontaktovali príslušný regionálny Úrad verejného zdravotníctva a svojho obvodného lekára.
•Vstup na štadión je v nedeľu možný od 13.00 hod. Na vstupe je povinná dezinfekcia rúk a pobyt na štadióne je povolený iba v rúšku.
• Brány štadióna sú vybavené bezkontaktným vstupom.
• Majitelia permanentných vstupeniek môžu obsadiť vyznačené miesta na tribúnach A a C v každom druhom rade.
• K dispozícii budú aj bufety a pred zápasom budeme na LED paneloch premietať záznamy z predošlých zápasov.

Prosíme fanúšikov, ktorí sa napriek predbežnej registrácii nemôžu zúčastniť zápasu, aby nám to včas oznámili na adresu marketing@dac1904.sk. Ich miesta tak môžeme poskytnúť ďalším záujemcom.

Prosíme každého, kto nečaká na testovanie, aby sa v nedeľu nezdržiaval v okolí štadióna. Testovaných fanúšikov prosíme, aby postupovali podľa pokynov usporiadateľov a koordinátorov podujatia.

V prípade, ak sa nedostanete na štadión, máme pre vás dobrú správu: televízne stanice Orange Sport aj M4 Sport odvysielajú zápas naživo.

Fandime spoločne DAC-u!

Hajrá DAC!

#vždyspolu

Súvisiace správy

Video
Video
Foto

Foto: DAC - Slovan (1:1)

nedeľa 25.10.
Aktuality
Aktuality